Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Δακοκτονία: Υπογράφηκαν τα χρήματα των Περιφερειών για το 2022

24/2/2022

Σε  23.754.300,00 ευρώ ανέρχεται το ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών που κατευθύνεται για το Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2022, σύμφωνα με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε την 23η Φεβρουαρίου.

Αν και είναι εμφανές, να διευκρινίσουμε ότι τα εκατομμύρια προέρχονται από τα λεφτά των Περιφερειών και δεν αποτελούν κάποια επιπλέον πρόσθετη, οικονομική στήριξη του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδίδεται κάθε χρόνο, βάσει των άρθρων 186 και 260 του “Καλλικράτη”. 

Οι πιστώσεις κατανέμονται ανά Περιφέρεια, χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

Το ποσό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, σύμφωνα με την έκταση εφαρμογής του εν λόγω Προγράμματος και τη δυναμική των δακοπληθυσμών, ήτοι για

- δαπάνες προσωπικού,

- δαπάνες εργολάβων ψεκασμών και παγιοθεσίας,

- δαπάνες προμήθειας υλικών,

- λοιπές δαπάνες δακοκτονίας.

 

Το πλήρες κείμενο της αριθμ.11694/22.2.2022 Απόφασης ΕΔΩ

 

και κατωτέρω ο Πίνακας με το ποσό ανά Περιφέρεια: