Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Περιφέρειες

Μπατζελή: «Οι αγρότες πρέπει να στηριχθούν για το καλό της οικονομίας μας και των νοικοκυριών»

23/2/2022

Η κα Κατερίνα Μπατζελή τόνισε στην Οικονομική Επιτροπή που παρουσίασε  τις θέσεις της παράταξης της ότι:  «Είναι εθνική αναγκαιότητα το να ενισχυθούν οι αγρότες , διότι έτσι θα υπάρχει διατροφική ασφάλεια και θα προστατευτεί σε μεγάλο βαθμό, η οικονομία και η κοινωνία από τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις  που ροκανίζουν τα εισοδήματα και την καθημερινότητα των πολιτών».

Κατέκρινε το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έγινε αξιοποίηση, των  δυνατοτήτων  της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που επιτρέπει τη προσαρμογή πολιτικών και επιδοτήσεων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ,για  την διαμόρφωση μιας εθνικής περιφερειακής αγροτικής στρατηγικής και ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί «να νίπτει τας χείρας της» και να μην αναλαμβάνει στα μέτρα του εφικτού, μέτρα ανακούφισης των αγροτών. Τόνισε δε, ότι: «Δεν μπορεί οι  ειδικές ρυθμίσεις μέτρων στήριξης των αγροτών, που δεν  χρηματοδοτούνται από τον κανόνα de minimis ,διότι στην ουσία  «ροκανίζεται» η μελλοντική εθνική συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα, που είναι πολύ σημαντικά για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό».

Ειδικότερα ,πρότεινε ότι ο αγροτικός τομέας θα πρέπει στην σημερινή συγκυρία να στηριχθεί:

1.      με άμεσα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους , πλαφόν στη ρήτρας αναπροσαρμογής του ρεύματος, της μείωσης του ΦΠΑ στο 6% των βασικών ειδών διατροφής

2.      με στήριξη της αγοράς ζωοτροφών σε περιφερειακό επίπεδο ,  είτε με επιδότηση ανά τόνο/τιμολόγιο  , είτε διαμέσου των δηλώσεων των κτηνοτρόφων του ΟΣΔΕ

3.      με τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά και κυρίως εκείνων των εισαγόμενων εφοδίων και λιπασμάτων

4.      με την μείωση των αρδευτικών τελών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε συνεργασία με τους κατά τόπους ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ

5.      με την διευκόλυνση και χρηματοδοτική στήριξη της συλλογικής αγοράς αζωτούχων λιπασμάτων από οργανώσεις παραγωγών

6.      με την στήριξη του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, εντός και εκτός των περιφερειών , βάσει αποδεικτών των πωλήσεων τους

7.      με την ενεργειακή επάρκεια των παραγωγών, που να αποτελέσει μια εκ νέου προτεραιότητα, με την ενίσχυση της συμμετοχής παραγωγών και φορέων τους  σε ΑΠΕ, ως ειδική κατηγορία ενεργειακών κοινοτήτων  και έγκρισής  τους με διαδικασίες fast track  

Κλείνοντας την εισήγηση της  επεσήμανε ότι: «Οι μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα και την οικονομία πρέπει να προχωρήσουν με διευρυμένο διάλογο και συναίνεση.  Οι αγρότες, να μην «καλούνται» διαρκώς να προσαρμόζονται σε συνθήκες κρίσης. Αντίθετα, να έχουν δομές, μέσα και χρηματοδοτήσεις που θα τους στηρίζουν για να παράγουν ανεξαρτήτως συνθηκών  και να συμβάλλουν στην διατροφική ασφάλεια».    

Κατερίνα Μπατζελή ,επικεφαλής και των περιφερειακών συμβούλων Κώστα Σωτηρόπουλου, Νίκου Μπέτσιου, Μπάμπη Φάκου,  Μάνου Γέμελου