Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Έρχεται στους Δήμους το “myDimos.Live.gov.gr” – Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ

9/2/2022

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 386/3.2.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με αντικείμενο τη «Διαδικασία παροχής υπηρεσιών και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία ή τηλεδιάσκεψη».

 

Βάσει του αρ.1, δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα δημιουργίας ραντεβού μέσω gov.gr, με τον τίτλο “myDimos.Live.gov.gr”, για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων από τους Δήμους, με φυσική παρουσία, τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δήμο ή τηλεδιάσκεψη.

Μέσω της ως άνω πλατφόρμας, οι Δήμοι παρέχουν τις υπηρεσίες που υπάγονται στις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μέσω “myDimos.Live.gov.gr”, ο ενδιαφερόμενος πολίτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης μπορεί να αιτείται ραντεβού με υπηρεσία συγκεκριμένου Δήμου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ραντεβού για εξυπηρέτηση: α) με φυσική παρουσία σε δημοτικό κατάστημα, β) με τηλεφωνική επικοινωνία από τον Δήμο μόνο για διοικητική πληροφόρηση/ενημέρωση, γ) εξ αποστάσεως, με τηλεδιάσκεψη (videoconference), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα της ΚΥΑ.

 

Στην ΚΥΑ ορίζονται αναλυτικές λεπτομέρειες για:

- τη δημιουργία ραντεβού στην πλατφόρμα,

- τη διενέργεια τηλεδιάσκεψης,

- την είσοδο Υπαλλήλων Δήμου στην πλατφόρμα,

- τις παραμέτρους λειτουργίας,

- την ένταξη Δήμων στην πλατφόρμα,

- τα οργανωτικά και τεχνικά μέσα ασφαλείας.