Τρι, 04 Οκτ 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Μέχρι σήμερα οι Αιτήσεις για 416 ΜΟΝΙΜΕΣ θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2/12/2021

Λήγει σήμερα στις 14:00 η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην Προκήρυξη 9Κ/2021 του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για Προκήρυξη που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4765/2021.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο Β’, είχε ξεκινήσει την 22α Νοεμβρίου και λήγει σήμερα 2 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

 

Μπορείτε να θυμηθείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες, στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ΕΔΩ.

Ειδικότερα, το Κεφάλαιο Α’ περιλαμβάνει για κάθε θέση τον κλάδο – ειδικότητα, το Φορέα, την έδρα – Περιφερειακή Ενότητα, τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών, τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, την εντοπιότητα όπου προβλέπεται, και τον συνολικό αριθμό των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντων Ποντίων ομογενών και ομογενών του ν.2790/2000, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω καθώς και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης θα υποβληθούν διαδοχικά σε υγειονομικές εξετάσεις και σε αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες σύμφωνα με όσα θα αναγράφονται στο Κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.