Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Πόσα παίρνει κάθε Δήμος για να ζεσταθούν οι μαθητές, από τους ΚΑΠ των Δήμων

23/11/2021

Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 22α Νοεμβρίου, κατανέμονται 7.000.000,00 € στους 332 Δήμους της Χώρας, «προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους».

 

Υπογραμμίζεται ότι, όπως ρητώς αναγράφεται στις Αποφάσεις, τα χρήματα προέρχονται από τα λεφτά των Δήμων. («Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2021 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων», «Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”»).

ΔΕΝ πρόκειται, δηλαδή, για κάποια επιπλέον πρόσθετη οικονομική ενίσχυση από το Κεντρικό Κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Με άλλα λόγια, στα “έχοντας υπόψη” ΔΕΝ αναγράφεται καμία σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που να προηγήθηκε και να αύξησε, πέραν των ήδη προϋπολογισθέντων ΚΑΠ για το 2021, τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Για την κατανομή των εκατομμυρίων των Δήμων, ελήφθησαν υπόψη δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη σχολική χρονιά 2019-2020 που αφορούν

- στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα,

- στον αριθμό των σχολείων και

- στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη,

ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

 

Το Υπουργείο ζητά από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να μεριμνήσουν για την «άμεση» απόδοση των πιστώσεων από τους Δήμους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), επισημαίνοντάς σε αυτούς ότι πρέπει να προχωρήσουν «επειγόντως» σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.

 

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες κατανομής με το χρηματικό ποσό που παίρνει κάθε Δήμος από τα λεφτά των Δήμων, ΕΔΩ