Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Δήμοι

Απ’ τα λεφτά των Δήμων και των Περιφερειών η επιχορήγηση 110 εκατομμυρίων

23/11/2021

 Στην κατανομή 100 εκατομμυρίων στους 332 Δήμους και 10 εκατομμυρίων στις 13 Περιφέρειες προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με δύο Αποφάσεις που εκδόθηκαν την 22α Νοεμβρίου.

Υπογραμμίζεται ότι, όπως ρητώς αναγράφεται στις Αποφάσεις, τα χρήματα προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των ΚΑΠ Δήμων και Περιφερειών αντιστοίχως. («Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2021 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων», «Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο “Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων”»).

ΔΕΝ πρόκειται, δηλαδή, για κάποια επιπλέον πρόσθετη οικονομική ενίσχυση από το Κεντρικό Κράτος προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Με άλλα λόγια, στα “έχοντας υπόψη” ΔΕΝ αναγράφεται καμία σχετική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που να προηγήθηκε και να αύξησε, πέραν των ήδη προϋπολογισθέντων ΚΑΠ για το 2021, τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αποφάσεις για τις συμπληρωματικές κατανομές στους ΟΤΑ από τα λεφτά των ΟΤΑ, υπογράφονται από τον Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα.

Εκδόθηκαν χθες Δευτέρα 22 Νοεμβρίου το μεσημέρι.

Όλως τυχαίως, σήμερα 23 Νοεμβρίου έχει ομιλία στο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της ΕΝΠΕ.

Η ίδια ακριβώς σύμπτωση είχε συμβεί και την 14η Οκτωβρίου, με την προηγούμενη συμπληρωματική κατανομή από τα λεφτά των  Δήμων.

Τότε μάλιστα η Απόφαση είχε δημοσιευθεί δύο ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

 

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες κατανομής με το χρηματικό ποσό που έδωσε ο Στ. Πέτσας:

- σε κάθε Δήμο από τα λεφτά των Δήμων ΕΔΩ

- σε κάθε Περιφέρεια από τα λεφτά των Περιφερειών ΕΔΩ

 

Οι Δήμοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν «προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων και κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μη καταστούν ληξιπρόθεσμες, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του αρ.107 του ν.4714/2020 αναφορικά με τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους ΟΤΑ».

Οι Περιφέρειες «προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους».

 

Είναι πάντως απορίας άξιο, εάν για να παίρνουν οι Δήμοι τα περισσευούμενα χρήματά τους, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμένο Συνέδριο Αιρετών με ομιλία Πέτσα στο Πρόγραμμα.