Πεμ, 27 Ιαν 2022
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Εκδόθηκε νέα Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 11 θέσεις σε 5 Φορείς

25/10/2021

 Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 56/22.10.2021) η νέα Προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ.

 

Με αυτήν προκηρύσσεται η πλήρωση συνολικά 11 θέσεων, σύμφωνα με το αρ.31 του ν.4765/2021 ως ισχύει, και ειδικότερα:

- 1 θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

- 4 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

- 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου,

- 1 θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

- 1 θέση Ελεγκτή Ιατρού με θητεία 3ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης).

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ.

 

Όλες οι λεπτομέρειες για τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών και τα προσόντα πρόσληψης, την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, τα κριτήρια κατάταξης, τον τρόπο πρόσληψης κλπ, αναγράφονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ΕΔΩ