Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Του χρόνου η εκλογή Προεδρείων και στα Περιφερειακά Συμβούλια (Εγκύκλιος)

22/10/2021

Εκδόθηκε Εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπ. Εσωτερικών για τη «γνωστοποίηση ημερομηνίας εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου και μελών Οικονομικής Επιτροπής για το υπόλοιπο διάστημα της περιφερειακής περιόδου».

Σύμφωνα με όσα υπογράφει ο Στέλιος Πέτσας, η διαδικασία εκλογής θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, συγκεκριμένα «την Κυριακή 2 Ιανουάριου 2022».

 

Όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS.GR, αντίστοιχη Εγκύκλιος εκδόθηκε και για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια  .

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις Περιφέρειες, «για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία», ο Πέτσας αόριστα παραπέμπει στο μέλλον, σε κάποια άλλη Εγκύκλιο που κάποτε θα εκδοθεί («θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος»).

 

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ - ειδικά για την 1η εφαρμογή του Κλεισθένη και δεδομένου ότι η εγκατάσταση των Περιφερειακών Αρχών αυτής της δημοτικής περιόδου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 - είχε ρητώς ειδική διάταξη για το ζήτημα.  

Συγκεκριμένα, η περ.δ’ της παρ.6 του αρ.114 του ν.3852/2010, όπως την είχαν διαδοχικά τροποποιήσει με τον ν.4555/2018 και τον ν.4604/2019, είχε διαμορφωθεί ως εξής:

« 6. Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: (…) δ) Η εκλογή Προεδρείου Συμβουλίων και Επιτροπών διενεργείται κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του αρ.165. (...) »

 

Στη συνέχεια, η Ν.Δ. ψήφισε στην παρ.1 του αρ.91 του ν.4804/2021 το εξής:

« 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 90, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 7 έως και 15, 17, 18, 18Α, 18Β, 18Γ, 20 έως 35, 37, 37Α, 38, 40, 42 έως και 57, 113, 114, 116 έως και 120, 122 έως και 142 και 144 έως και 158 του ν.3852/2010 (Α’ 87), περί των εκλογών των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, καθώς και τα άρθρα 19 έως και 74 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), περί των εκλογών των δημοτικών αρχών. »

 

Ακολουθεί η αριθμ. 76552/20.10.2021 Εγκύκλιος Πέτσα για τις Περιφέρειες: