Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Περιφέρειες

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση έργου στην πόλη της Λαμίας με 600.000 €

22/10/2021
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε το
έργο: «Διευθέτηση Μυλαύλακα – αντιπλημμυρική προστασία και πολεοδομική
αναβάθμιση (δράση ΟΣΒΑΑ Δ. Λαμιέων)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
«Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση
της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.319.000 € και η επιλέξιμη
δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 600.000 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί
από τον δικαιούχο της δράσης, που είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. Αντικείμενο του
έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία και η πολεοδομική αναβάθμιση της
οδού Τυμφρηστού στην πόλη της Λαμίας.
Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διευθέτησης του μυλαύλακα με
την κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων. Προβλέπεται επίσης η
ανακατασκευή της οδού, των πεζοδρομίων και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού
για την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, από την συμβολή των οδών Αμπλιανίτη
και Τυμφρηστού (θέση Άγιος Λουκάς), έως και την συμβολή των οδών Ψαρών
και Τυμφρηστού. Η κατασκευή των αγωγών όμβριων υδάτων θα γίνει
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και τα υπόλοιπα στοιχεία
της εγκεκριμένης μελέτης της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και όπου υπάρχει σχετική ανάγκη, θα
γίνουν  επισκευές, βελτιώσεις, αλλά και επεκτάσεις των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγεται η μετέπειτα επανεκσκαφή των ίδιων
δρόμων.
 
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η ”Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη”, ή
αλλιώς το να ζούμε καλύτερα στις πόλεις μας, αποτελεί κορυφαία
προτεραιότητα για την Περιφέρειά μας.
»Το σημερινό έργο αποτελεί την πρώτη χρονικά και μία από τις πιο σημαντικές
δράσεις ΒΑΑ στην Περιφέρειά μας. Εύχομαι - και είμαι βέβαιος γι’ αυτό - στον
Δήμο Λαμιέων και τον Δήμαρχο Θύμιο Καραΐσκο ταχεία και άρτια υλοποίηση».
Ακολούθως, ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε: «Με στόχο το
αποτέλεσμα και την ουσία, Δήμος, Περιφέρεια και Διαχειριστική Αρχή,
συνεργαζόμαστε μεθοδικά, στοχευμένα και γόνιμα σε πολλούς και κρίσιμους
τομείς της καθημερινότητας, σε έργα μικρά και μεγάλα, παρεμβάσεις έκτακτες
και μη.
»Το έργο της διευθέτησης του μυλαύλακα της οδού Τυμφρηστού, το οποίο
είναι αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό,
σχετίζεται άμεσα με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις της,
που το τελευταίο διάστημα γίνονται αισθητές σε όλους μας, επηρεάζοντας
ανθρώπους, φύση και οικονομία.
 
»Οι προκλήσεις της εποχής μας είναι μεγάλες, ο τόπος μας έχει αυξημένες
ανάγκες, συνεπώς αποτελεί αδήριτη ανάγκη η συνεργασία και οι συνέργειες
μεταξύ πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης και η αξιοποίηση κάθε
δυνατής πηγής χρηματοδότησης εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες που μας
δίνονται».