Πεμ, 02 Δεκ 2021
Αρχική  > Περιφέρειες

75 εκατομμύρια για τη μισθοδοσία μόνιμων και ΙΔΑΧ Υπαλλήλων στις Περιφέρειες

12/10/2021

Εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών, κατανεμήθηκαν στις Περιφέρειες, με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα χρήματα δίνονται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και Ιανουαρίου 2022, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟ

1

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

6.799.000,00

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11.517.500,00

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4.008.000,00

4

ΗΠΕΙΡΟΥ

4.718.000,00

5

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6.341.000,00

6

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.221.500,00

7

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.336.000,00

8

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4.824.500,00

9

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5.028.500,00

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

13.629.500,00

11

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.447.000,00

12

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.929.500,00

13

ΚΡΗΤΗΣ

5.200.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

75.000.000,00

 

Τα κατανεμηθέντα ποσά είναι προσαυξημένα, σε σχέση με τις πιστώσεις που απαιτούνται για την καταβολή δαπανών μισθοδοσίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν δαπάνες μισθοδοσίας μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ), καθώς και δαπάνες που προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Θα αποδοθούν τμηματικά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια με τρεις ισόποσες χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, οι οποίες θα εκδοθούν εντός των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου έτους 2021.

Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.

 

Ολόκληρη η αριθμ. 73174/8.10.2021 Απόφαση βρίσκεται ΕΔΩ