Κυρ, 14 Αυγ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ληξιπρόθεσμα χρέη ΟΤΑ: Οι δύο αλλαγές με το Νομοσχέδιο ΥΠΕΣ

8/9/2021
Δυο παρεμβάσεις στο νομικό πλαίσιο του « Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ » φέρνει η Κυβέρνηση, στο άρθρο 50 του Νομοσχεδίου του Υπ. Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς  .
 
Ι] Ιδιαίτερη σημαντική είναι η παρ.2, που αφορά ΕΙΔΙΚΑ τα ληξιπρόθεσμα κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. 
Για αυτά, ρητώς εισάγεται εξαίρεση και δεν θα εφαρμοστεί η περ.β’ της παρ.2 του αρ.107 του ν.4714/2020 ως ισχύει. 
Με απλά λόγια δηλαδή, ΔΕΝ θα εφαρμοστεί ο Μηχανισμός.
Στην Έκθεση που συνοδεύει το Ν/Σ, η Κυβέρνηση επικαλείται « ανάγκη μετάθεσης της πλήρους εφαρμογής του Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από τους ΟΤΑ κατά ένα τρίμηνο, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών, αφενός, να ολοκληρώσουν τη λογιστική τακτοποίηση των λογιστικών τους βιβλίων και, αφετέρου, να αξιοποιήσουν τις πιστώσεις του τρέχοντος προγράμματος επιχορήγησης των Φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους και, κατ’ επέκταση, για τη μείωση των ποσών που θα απαιτηθεί να δεσμεύσουν οι ΟΤΑ στους ειδικούς λογαριασμούς ».
 
ΙΙ] Η 2η αλλαγή είναι γενικότερη, δεν αφορά δηλαδή μόνο τα ληξιπρόθεσμα κατά την 30η Ιουνίου.
Τροποποιείται η περ.β’ της παρ.2 του αρ.107 του ν.4714/2020 ως προς τις ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από το σύνολο των ληξιπροθέσμων. Στις εξαιρούμενες δαπάνες ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ εκείνες που:
α) έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους 
β) έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση. 
 
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα του κατατεθέντος Νομοσχεδίου, η συζήτηση του οποίου ξεκινά σήμερα 8η Σεπτεμβρίου στην 1η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής: