Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Κατατέθηκε Ν/Σ – “μαχαίρι” στις προσλήψεις συμβασιούχων για το 2022

31/8/2021
Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ρυθμίζει το άρθρο 25 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή τη Δευτέρα 30 Αυγούστου.
 
Ο AIRETOS.GR υπογραμμίζει τη διάταξη που εισάγεται με την παρ.4 του εν λόγω άρθρου, όπου η Κυβέρνηση ορίζει πως ειδικά για το 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων συμβασιούχων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ποσοστό 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκρίσεων του 2020.
 
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κατατεθέν Νομοσχέδιο και την Έκθεση που το συνοδεύει, ενώ ακολουθεί το απόσπασμα με το επίμαχο άρθρο: