Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Σχολικές Καθαρίστριες: Προθεσμία 29 Ιουνίου στους Δήμους να στείλουν στοιχεία

25/6/2021

Επείγον έγγραφο, που θέτει προθεσμία ενεργειών την 29η Ιουνίου, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους της Χώρας.

Με αυτό ζητείται η «άμεση παροχή» συγκεκριμένων δεδομένων αναφορικά με το προσωπικό καθαρισμού των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση της ΠΥΣ «το συντομότερο δυνατόν».

ΟΛΟΙ οι Δήμοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο αρχείο και να το αναρτήσουν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του εγγράφου, «ΕΩΣ την Τρίτη, 29 Ιουνίου και ώρα 10.00 μ.μ.».

 

Αναλυτικότερα, με το ερωτηματολόγιο αναζητούνται στοιχεία ως προς τον ΑΡΙΘΜΟ και τις ΩΡΕΣ ημερήσιας απασχόλησης των ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπαλλήλων που εργάστηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (2020-2021) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης, διακριτά ανάλογα με το ΕΙΔΟΣ απασχόλησης (πλήρης / μερική) και ειδικά για τους έκτακτους Υπαλλήλους διαχωριζόμενα ανάλογα με τον ΕΑΝ προσλήφθηκαν στο πλαίσιο της εκδοθείσας για το έτος αυτό Απόφασης Ή πέραν αυτής, δυνάμει σχετικών διατάξεων που παρείχαν την ευχέρεια αυτή (π.χ αρ.64 ν.4735/2020 ή στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον covid-19, αρ.39 ν.4722/2020 και αρ.99 ν.4804/2021) και συμπεριλαμβανομένου τυχόν προσωπικού ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Εργασίας που απασχολήθηκε για το σκοπό αυτό.

 

Επιπλέον, καλείται ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του και «υπό το πρίσμα της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα σε “non-covid” εποχή», να αποτυπώσει το ΑΙΤΗΜΑ του για το ΝΕΟ σχολικό έτος 2021-2022, καταγράφοντας τον αριθμό των ΙΔΟΧ που αιτείται προς έγκριση στο πλαίσιο του αρ.34 ν.4713/2020 ως ισχύει. Στο Αίτημα αποτυπώνεται ο αριθμός των ατόμων ΠΛΗΡΟΥΣ απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως) και ο αριθμός των ατόμων ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης, διακριτά ανά αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης (π.χ 3 άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης, 4 άτομα 2ωρης απασχόλησης κλπ).

Τα πεδία του Πίνακα που αφορούν στο αίτημα θα πρέπει να συμπληρωθούν ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ τους Δήμους, ανεξαρτήτως εάν έχει ήδη αποσταλεί σχετικό έγγραφο αίτημα ως προς το απαιτούμενο προσωπικό ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό των σχολείων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης .

 

Ακολουθούν τα σχετικά:

- τo 46830/23.6.2021 Έγγραφο

- ο Πίνακας