Σαβ, 02 Ιουλ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Εντάξεις έργων για 5 Δήμους από το Πράσινο Ταμείο

17/6/2021

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, στη συνεδρίαση της Τετάρτης,16 Ιουνίου, αποφάσισε να ενταχθούν επιπλέον πέντεέργαΔήμων, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την αριθμ. 214.3.4/2021Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω τον Πίνακα των ενταχθέντων έργων: