Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Νόμος 4807/2021 οι νέες διατάξεις για Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση

14/6/2021
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 96/11.6.2021, ημ/νία κυκλοφορίας Σάββατο 12.6.2021) το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέμπτη 10 Ιουνίου .
Πρόκειται για το Νόμο 4807/2021.
Υπογραμμίζουμε ότι από τα 62 άρθρα του, ΜΟΝΟ τα 19 αφορούν την τηλεργασία στη Δημόσια Διοίκηση.  
Όλα τα υπόλοιπα είναι κάθε λογής διατάξεις του Υπ. Εσωτερικών, αλλά και διαφόρων Υπουργείων.
 
Όσον αφορά ειδικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο AIRETOS.GR έχει ήδη παρουσιάσει αναλυτικά τα αυτοδιοικητικά άρθρα, άμεσα μετά την κατάθεσή τους. 
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, μόνο σε τίτλους, ότι πλέον στο νέο Νόμο υπάρχει:
- αρ.26: Κίνητρα σε εργαζομένους ΟΤΑ  ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Στο Μέρος Δ’ (άρθρα 34 έως 41) περιλαμβάνονται οι αυτοδιοικητικές ρυθμίσεις που υπήρχαν στην Τροπολογία  και συγκεκριμένα ως εξής: 
- αρ.34: Έδωσαν παράταση στην προθεσμία που είχε τεθεί με το αρ.53 του ν.4735/2020 για την απογραφή της περιουσίας των δημοτικών παιδικών σταθμών (αφορά την παλιά ιστορία, που είχε ξεκινήσει το 1995, για τους παιδικούς που περιήλθαν από το Κράτος στην Αυτοδιοίκηση).
- αρ.35 και 36: Τροποποίησαν το νομικό πλαίσιο για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους. Θα υπάγονται και οφειλές που θα βεβαιωθούν έως 30 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση παρατάθηκε έως 31 Οκτωβρίου.
- αρ.37: Για τις παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων, μετέβαλαν το πολύ πρόσφατο αρ.49 του ν.4795/2021, ώστε πλέον να αφορά όχι μόνο μισθώσεις που είχαν λήξει, αλλά και όλες τις ενεργές μισθώσεις την 11η Ιουνίου («οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021»). 
- αρ.38: Άλλαξαν ακόμα μία φορά το άρθρο του Προγράμματος “ΤΡΙΤΣΗΣ” (δηλ. το το αρ.69 του ν.4509/2017), εισάγοντας δυνατότητα πόροι για το “Τρίτσης” να προέρχονται από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
- αρ.39: Αύξησαν σε 28 τους συμβασιούχους που μπορεί να έχει δημοτική επιχείρηση για το θεσμό «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
 
Σημειώνουμε επιπλέον για τη Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ άλλων, ότι με: 
- το αρ.20 άλλαξαν διατάξεις για την Αξιολόγηση,
- το αρ.27 τροποποίησαν το νομικό πλαίσιο της Κινητικότητας  ,
- το αρ.29 έδωσαν παράταση στη θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
- τα αρ.30, 31, 32, 33 μετέβαλαν τη νομοθεσία για τον διαγωνισμό μόνιμων προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης.
 
Μπορείτε να δείτε το νέο Νόμο 4807/2021.