Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ξεκίνησε να ισχύει ως Ν.4795/2021 το Νομοσχέδιο-“σκούπα” του ΥΠΕΣ

19/4/2021

Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 17 Απριλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Νομοσχέδιο – “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη 14 Απριλίου.

Πρόκειται πλέον για τον Νόμο 4795/2021 στο Φ.Ε.Κ. Α’ 62/17.4.2021.

 

Τα δεκάδες άρθρα του λοιπόν, που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη Δημόσια Διοίκηση,ξεκίνησαν να ισχύουν και πρέπει να εφαρμόζονται, εκτός εκείνων που στο περιεχόμενό τους έχουν διαφορετική ειδική έναρξη ισχύος ή εκείνα που η εφαρμογή τους προϋποθέτει την έκδοση κάποιας Υπουργικής Απόφασης.

Προσοχή λοιπόν, μην ξεχαστεί ότι με το Νόμο, συγκεκριμένα με τα αρ.38, αρ.65 και παρ.5 αρ.83έχουνπλέον αλλάξει οι αρμοδιότητες των οργάνων Διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών, υπέρ της Οικονομικής Επιτροπής αυτών.

 

Υπενθυμίζουμε ότι,όπως έχουμε ήδη επισημάνει, υπάρχουν αυτοδιοικητικές διατάξεις που έχουν αναδρομική ισχύ, δηλαδή η εφαρμογή τους ανατρέχει και στο παρελθόν.

- Για παράδειγμα, το αρ.62 η προθεσμία για τη δυνατότητα προσαύξησης έως 30% του αριθμού ωρών υπερωριακής απασχόλησης των Υπαλλήλων Δήμων ή Περιφερειών και του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου των μέτρων της πανδημίας, παρατάθηκε αναδρομικά από τη λήξη της (είχε λήξει στις 28.2.2021).

- Αντιστοίχως, από τη λήξη της παρατάθηκε  με το αρ.61η δυνατότητα αναθέσεων από τους ΟΤΑ για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (είχε λήξει στις 28.2.2021). Με απλά λόγια, εδώ η αναδρομική παράταση « από τη λήξη της » πρακτικά ισοδυναμεί με εκ των υστέρων νομιμοποίησηαγνώστου πλήθους αναθέσεων που ήδη έχουν γίνει με αυτή την κατ’ εξαίρεση διαδικασία ανά την Ελλάδα.

- Άλλο παράδειγμα, το αρ.42 που ρυθμίζει τη λήψη της τυχόν προσωπικής διαφοράς για τουςΔημοτικούς Αστυνομικούς που επέστρεψαν πάλι στους Δήμους από τα Καταστήματα Κράτησης,ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στο Φορέα υποδοχής.

- Με το αρ.49 η παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, αφορά μισθώσεις οι οποίες έληγαν από 1.1.2021 έως την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου Νόμου.

 

Μπορείτε να δείτε και αποθηκεύσετεολόκληρο το νέο Νόμο από ΕΔΩ