Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Δήμοι

ΟΤΑ: Εφαρμοστική Εγκύκλιος για το νέο Νόμο 4784/2021 περί Αστικής Κινητικότητας

7/4/2021

Ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Ι. Κεφαλογιάννης, εξέδωσε εξ. επείγουσα Εγκύκλιο για την εφαρμογή του νέου νόμου 4784/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 40/16.3.2021).

Η Εγκύκλιος έχει, μεταξύ άλλων, αποδέκτες την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, τις Περιφέρειες, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, ενώ ζητά από ΚΕΔΕ και ΠΕΔ να την κοινοποιήσουν στους Δήμους.

Η Εγκύκλιος ενημερώνει για το περιεχόμενο ορισμένων άρθρων του νέου νόμου, όπως για την παρ.3 του αρ.1, όπου καθορίζεται η υποχρέωση έναρξης κατάρτισης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως 17 Μαρτίου 2022, από

- τους ΟΤΑ Α’ βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων,

- τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, ανεξαρτήτως πληθυσμού, εφόσον εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και

- το σύνολο των ΟΤΑ Β’ βαθμού.

Επιπλέον, η Εγκύκλιος επισημαίνει ιδιαίτερα τις μεταβατικές διατάξεις που έχουν ψηφιστεί στο αρ.13.

 

Ακολουθεί η αριθμ. 86960/5.4.2021 Εγκύκλιος: