Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Περιφέρειες

Τροπολογία για τους Διαγωνισμούς των Περιφερειών για τη δακοκτονία

7/4/2021

Τις Περιφέρειες αφορά το άρθρο 4 κυβερνητικής Τροπολογίας, που κατετέθη χθες Τρίτη 6 Απριλίου σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

 

Σε αυτήν ορίζεται ότι:

« Για το έτος 2021 η Οικονομική Επιτροπή κάθε Περιφέρειας της Χώρας, μπορεί, κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του Προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί Διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης:

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και

β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας Διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας. »

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πολλοστή φορά που ψηφίζεται ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει καταντήσει κάτι σαν επαναλαμβανόμενο έθιμο.

Συγκεκριμένα, με την Τροπολογία τροποποιείται η παρ.1 του αρ.44 του ν.4325/2015, η οποία είχε πάλι αλλάξει με:

- την παρ.2 του άρθρου 65 του ν.4484/2017,

- το άρθρο 57 του ν.4554/2018,

- την παρ.1 του άρθρου 33 του ν.4597/2019,

- το άρθρο 40 του ν.4673/2020.

Σε δουλειά να βρίσκεται το Κοινοβούλιο δηλαδή, να νομοθετεί ξανά και ξανά κατ’ εξαίρεση διαδικασία για το ίδιο θέμα, αντί να διαμορφωθεί η κατάλληλη (και ρεαλιστικά εφαρμόσιμη) πάγια διάταξη.

 

Η αριθμ. 832/30 6.4.2021 Τροπολογία.