Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Προσλήψεις 2022-2025: Παράταση μέχρι τη Δευτέρα στους Φορείς να στείλουν τα αναγκαία στοιχεία

19/3/2021

Ανακοίνωση παράτασης για τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (γνωστού ως “Απογραφή”).

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε το εξής:

« Ενημερώνουμε τις υπηρεσίες ότι η προθεσμία της πρώτης φάσης υποβολής σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων παρατείνεται έως στις 22-03-2021, στις 12.00 πμ. »

 

Υπενθυμίζεται ότι ο AIRETOS.GR  έχει παρουσιάσει  από την 4η Μαρτίου αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον προγραμματισμό προσλήψεων 2022-2025.

Στο 1ο στάδιο, που τώρα παρατάθηκε, οι Φορείς υποβάλλουν τα σχέδια τους προς τα οικεία Υπουργεία.

Ειδικά για την Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον πολυετή προγραμματισμό, τόσο για τον ίδιο το Φορέα τους, όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις τους, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας.  Για τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως «εποπτεύων» αυτών Φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των σχεδίων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους, είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για Νομικό της Πρόσωπο.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και για τα Νομικά της Πρόσωπα.

 Όσον αφορά το τακτικό προσωπικό, πριν την υποβολή των σχεδίων πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων από το Δήμο / Περιφέρεια στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του Φορέα που αφορά το σχέδιο, η λήψη των κάτωθι, κατά περίπτωση, Αποφάσεων:

- για θέσεις των Δήμων και των Περιφερειών: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων καθώς και των ΝΠΔΔ των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Συμβουλίου

- για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Στη σχετική Εγκύκλιο, περιλαμβάνονταν ειδικότερες οδηγίες για το τακτικό προσωπικό και το προσωπικό ΙΔΑΧ, τους συμβασιούχους έργου, τους απασχολούμενους με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, τους Δικηγόρους / Νομικούς Συμβούλους, τις επί θητεία διευθυντικές θέσεις των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, κλπ.

Μπορείτε αναλυτικότερα να θυμηθείτε: “Προσλήψεις 2022-2025: Τι πρέπει να κάνουν Δήμοι και Περιφέρειες μέσα στο Μάρτιο”