Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Δημοτικοί Υπάλληλοι: Σε μία Εγκύκλιο τα πάντα για τις άδειες που δικαιούνται

17/3/2021

Αναλυτική Εγκύκλιος, χρήσιμο εγχειρίδιο εφαρμογής, για τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει) που αφορούν ζητήματα αδειών και συναφών διευκολύνσεων, δημοσιεύθηκε την 16η Μαρτίου. Εκτείνεται σε 22 σελίδες και χωρίζεται σε τρία Κεφάλαια:

- το 1ο αφορά άδειες και διευκολύνσεις των μονίμων Υπαλλήλων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικό,

- στο 2ο περιλαμβάνονται οι άδειες που δικαιούται το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και

- στο 3ο κεφάλαιο παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση αδειών σε νεοδιόριστους Υπαλλήλους. Διευκρινίζεται, ότι στο 3ο δεν περιλαμβάνονται νέες ρυθμίσεις, ωστόσο λόγω του διορισμού νέων Υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α’ βαθμού ιδίως μέσω της 3Κ/2018, και της αποστολής πλήθους σχετικών ερωτημάτων, το Υπουργείο έκρινε σκόπιμο να παρασχεθούν εκ νέου οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 

Ειδικότερα, στην Εγκύκλιο οι ενδιαφερόμενοι και οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να εντοπίσουν το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις κάτωθι άδειες και διευκολύνσεις:

ΜΟΝΙΜΟΙ και ΙΔΑΧ

1) Ειδική άδεια 22 ημερών

2) Ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας

3) Χορήγηση ειδικών αδειών σε Δικαστικούς Συμπαραστάτες

4) Ειδική άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

5) Άδεια για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο

6) Άδεια λόγω ασθένειας συζύγου ή ανήλικου τέκνου

7) Α) Άδεια ανατροφής τέκνου σε θετούς και αναδόχους γονείς

7) Β) Διευκολύνσεις Υπαλλήλων για γέννηση 4ου τέκνου και άνω

8) Δήλωση χρήσης διευκολύνσεων για ανατροφή τέκνου

9) Άδεια σε περίπτωση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

10) Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης – Διακοπή φοίτησης ή μη κατάθεση τίτλου

11) Μειωμένο ωράριο λόγω αναπηρίας

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1) Κανονική άδεια

2) Άδεια λόγω ασθένειας

3) Άδεια μητρότητας

4) Άδεια φροντίδας παιδιού

5) Γονική άδεια ανατροφής χωρίς αποδοχές

6) Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

7) Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων του εργαζομένου, του/της συζύγου ή των τέκνων

8) Άδεια σε περίπτωση ασθένειας τέκνου

9) Άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων

10) Άδεια λόγω νοσηλείας τέκνου χωρίς αποδοχές

11) Μειωμένο ωράριο

12) Ειδική άδεια γάμου, πένθους και γέννησης τέκνου

13) Άδεια λόγω αιμοληψίας ή λήψης αιμοπεταλίων

14) Άδεια για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος και συμμετοχής σε δίκη

15) Άδεια εξετάσεων

ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1) Κανονική άδεια

2) Αναρρωτική άδεια

3) Άδεια ανατροφής τέκνου

 

Αναλυτικά, η αριθμ. 19431/13.3.2021 Εγκύκλιος ΕΔΩ