Δευ, 10 Μαϊ 2021
Αρχική  > Δήμοι

Νέες αρμοδιότητες, εκλογικό σύστημα και όλα τα θέματα της σημερινής ατζέντας της ΚΕΔΕ

5/3/2021

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου στις 12:00 το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πέραν της αξιολόγησης των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία, βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι (για 3η συνεχή συνεδρίαση) οι θέσεις για το εκλογικό Νομοσχέδιο, αλλά και η επικύρωση των θέσεων για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση - Αρμοδιότητες», όπως οι τελευταίες διαμορφώθηκαν κατά τις 10 διαδικτυακές συνεδριακές διασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2020.

Σύμφωνα με τη σχετική Ανακοίνωση, «οι προτάσεις της ΚΕΔΕ θέτουν ως προτεραιότητα τους πολίτες, καθώς όποιες αλλαγές δρομολογηθούν θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους. Οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, που διαθέτει πλήθος ορεινών και νησιωτικών Δήμων και υπηρετούν έναν βασικό στόχο: να διασφαλιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών. Ο στόχος αυτός υπηρετείται μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία ενός ισχυρού Επιτελικού Κράτους, που προβλέπει ενισχυμένο ρόλο, αρμοδιότητες και πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ειδικότερα, η Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνει:

 

- Ενημέρωση Προέδρου.

- Επικύρωση των θέσεων της ΚΕΔΕ για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση - Αρμοδιότητες», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις 10 συνεδριακές διασκέψεις.

Εισηγητής:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

- Συζήτηση σχετικά με το Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών «Εκλογές Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62/19.2.2021 Απόφασης του Δ.Σ.

Εισηγητές:  κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ, κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

- Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του Ν/Σ «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» .

Εισηγητές:  κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας, κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ

- Παρουσίαση της μελέτης του Καθηγητή Ι. Ψυχάρη με τίτλο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027».

Εισηγητής:  Καθηγητής Ι. Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.Τ.Α.

- Πρόσβαση υπηρεσιών ΟΤΑ σε φορολογικά στοιχεία.

Εισηγητής:  κ. Δ. Κάρναβος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 

- Συζήτηση επί της πρότασης αναθεώρησης του ν.2232/1994 για τη σύσταση της Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής (Μπορείτε να δείτε το σχετικό Ν/Σ που έθεσε σε διαβούλευση η Κυβέρνηση 

Εισηγητής:  κ. Δ. Τζιαχρήστας, μέλος ΔΣ ΟΚΕ - Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΕΔΕ

- Κάλυψη αναγκών καθαριστριών στα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε συνέχεια της αριθμ. 68/19.2.2021 Απόφασης  ).

Εισηγητής:  κ. Α. Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

- Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν.4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (θυμηθείτε σχετικά: «Σε ισχύ η ανατροπή Κινητικότητας Δημοτικών Υπαλλήλων» 

Εισηγητής:  κ. Χ. Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων

- «Ζητήματα μετακίνησης εκλεγμένων αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων σε Δήμους»

Εισηγητής:  κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

- Επέκταση ρυθμίσεων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Εισηγητής:  κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

- Ορισμοί εκπροσώπων.

Εισηγητής:  κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

- Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.