Πεμ, 06 Μαϊ 2021
Αρχική  > Προσλήψεις - Εργασιακά

Δήμος Λεβαδέων: 7 προσλήψεις με 4μηνη σύμβαση εργασίας

26/2/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, επτά (07) ατόμων, μερικής απασχόλησης ( διάρκειας τριών (3) ωρών ημερησίως ) χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, ειδικότητας όπως αυτή αναγράφεται στον Πίνακα Α για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων , για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας στα πλαίσια προστασίας του μαθητικού πληθυσμού ενόψει των αυξημένων κινδύνων και προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19