Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ για περασμένα χρόνια ζητά το ΥΠΕΣ – Προθεσμία 26/2

10/2/2021

Αναθεωρημένα δημοσιονομικά στοιχεία προηγούμενων ετών οφείλει να αποστείλει το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και για το λόγο αυτό απέστειλε έγγραφο στους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητώντας να μεριμνήσουν για την «ορθή επικαιροποίηση» των οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ), καθώς και στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία.

Το έγγραφο απευθύνεται στους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Νομικά τους Πρόσωπα συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων και των Επιχειρήσεων όπου συμμετέχουν και είτε έχουν αναλάβει την οικονομική τους διαχείριση είτε η έδρα τους είναι εντός των διοικητικών ορίων του ΟΤΑ. Επιπλέον, στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

 

Όσον αφορά τη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων ΥΠΕΣ, τα Δελτία μηνών Δεκεμβρίου (ή Δ΄ τριμήνου) των ετών 2017, 2018, 2019 και 2020 θα από-οριστικοποιηθούν αυτόματα για όλους τους Φορείς στις 17.2.2021 και θα οριστικοποιηθούν αυτόματα στις 26.2.2021.

Για τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, η άντληση των στοιχείων από τον Κόμβο θα πραγματοποιηθεί μία φορά μαζικά για όλους τους Φορείς στις 26.2.2021 και θα αφορά τις αναφορές που θα έχουν υποβληθεί εκ νέου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο έγγραφο.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε στο αριθμ. 9541/8.2.2021 έγγραφο του Υπουργείου, ΕΔΩ