Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΥΠΕΣ: Σε ισχύ οι δια περιφοράς συνεδριάσεις μόνο στην Αυτοδιοίκηση

9/2/2021

Στην 31η Εγκύκλιο για τα μέτρα που ισχύουν στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών, το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις δια περιφοράς συνεδριάσεις. Συγκεκριμένα, σημειώνει τα κάτωθι:

 

« ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων που αφορούν στη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, σας γνωρίζουμε τα εξής:  Όσον αφορά στη δυνατότητα συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων διά περιφοράς, σας γνωρίζουμε ότι αυτή η δυνατότητα προβλέπεται προς το παρόν ΜΟΝΟ

- για τα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α` και Β` βαθμού και

- τα Διοικητικά Συμβούλια των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το ν.4682/2020. Σχετική και η αριθμ. 18318/13.3.2020  Εγκύκλιος. »

 

Κατά τα λοιπά, στην Εγκύκλιο αποτυπώνονται τα μέτρα λειτουργίας του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης έως 15 Φεβρουαρίου, όπως αυτά θεσπίστηκαν εκ νέου στην ΚΥΑ του Σαββάτου και έχει ήδη αναλυτικά παρουσιάσει ο AIRETOS  .

 

Μπορείτε να δείτε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8.2.2021, 31η στη σειρά, Εγκύκλιο ΕΔΩ