Κυρ, 16 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Υποχρέωση Δήμων για κοινόχρηστες βρύσες – Τι διευκρινίζει η Εγκύκλιος

3/2/2021

Εγκύκλιο στα Γραφεία Δημάρχων, Περιφερειαρχών και Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, και την εφαρμογή της διάταξης της παρ.10 του αρ.4 του ν.4736/2020 (για τη νομοθέτηση της οποίας ο AIRETOS σας είχε αναλυτικά ενημερώσει ήδη από τις 13.10.2020).

 

Συγκεκριμένα, η Εγκύκλιος τονίζει:

« Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.4 παρ.10, για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του Μέρους ΣΤ΄ του Παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται

- να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού, καθώς και

- να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές και κάθε σχετικό θέμα με τη δημιουργία των κοινόχρηστων βρυσών από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και την εφαρμογή της παρ.10 του αρ.4.  Η έκδοση της εν λόγω Απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (βλ. άρθρο 19 παρ.9) ».

 

Επιπλέον, με την ίδια Εγκύκλιο του Εσωτερικών διαβιβάζεται η Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που ενημέρωνε σχετικά με την απαγόρευση από 1η Φεβρουαρίου στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (δηλαδή και στους ΟΤΑ) να αγοράζουν συγκεκριμένα πλαστικά είδη, όπως αναλυτικά μπορείτε να θυμηθείτε εδώ  .

 

Η αριθμ. 6574/28.1.2021 Εγκύκλιος