Κυρ, 24 Σεπ 2023
Αρχική  > Δήμοι

Έλεγχος προϋποθέσεων Κινητικότητας: Πως μπορεί να διορθωθεί το αποτέλεσμα

12/1/2021

Ανακοίνωση σχετικά με τον εν εξελίξει Κύκλο Κινητικότητας, δημοσιεύθηκε την 11η Ιανουαρίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (apografi.gov.gr).

 

Κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων και αιτημάτων των Φορέων για διόρθωση του αποτελέσματος σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των προϋποθέσεων κινητικότητας του ν.4440/2016, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:

Θα αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία στο [email protected] και  [email protected] έγγραφο με θέμα «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Ν. 4440/2016», υπογεγραμμένο από το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων αυτών, με παράθεση αναλυτικών στοιχείων της Αίτησης και ιδίως και τον κωδικό αυτής, καθώς και αιτιολογία για την αναγκαιότητα της διόρθωσης, προκειμένου το Υπουργείο Εσωτερικών να προβεί νομίμως στη διόρθωση.

Το ως άνω έγγραφο θα αποστέλλεται υποχρεωτικά και σε όλους τους Φορείς, στους οποίους είχε δηλώσει ενδιαφέρον για μετακίνηση ο Υπάλληλος, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η Αίτηση κατόπιν των απαραίτητων ενεργειών του Υπουργείου Εσωτερικών.