Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Στοιχεία για καθυστερήσεις στις αναρρωτικές άδειες μαζεύει το ΥΠΕΣ

11/1/2021

Προθεσμία έως τις 28 Ιανουαρίου θα έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, καθώς και τα ΝΠΔΔ αυτών, για να δώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών στοιχεία για τις καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών σε Υπαλλήλους.

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάρτησης σχετικών στοιχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο που αφορά θέματα προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το β’ εξάμηνο του 2020.

Οι ΟΤΑ καλούνται να συμπληρώσουν τον αναγκαίο Πίνακα, καταχωρώντας τα στοιχεία που αφορούν στην περίοδο 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκαν αιτήματα Υπαλλήλων που έχρηζαν παραπομπής σε Υγειονομικές Επιτροπές.  Για τις Περιφέρειες ο Πίνακας θα πρέπει να υποβληθεί από τη Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας, περιλαμβάνοντας τα στοιχεία που αφορούν όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με αντίστοιχη ένδειξη.

Θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και τα αιτήματα που υπέβαλλαν Υπάλληλοι σε προηγούμενο εξάμηνο και είτε η παραπομπή τους στην Υγειονομική Επιτροπή έγινε εντός του β΄ εξαμήνου του 2020, είτε εκκρεμεί. Η περίπτωση που το αίτημα Υπαλλήλου και η παραπομπή αυτού σε Υγειονομική Επιτροπή έγινε σε προηγούμενο εξάμηνο και η εξέταση ή η ενημέρωση της Δ/νσης Προσωπικού έγινε στο β΄ εξάμηνο του 2020 δεν καταχωρείται.

Σε κάθε περίπτωση καταχώρισης, θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του Υπαλλήλου (σε μορφή ημέρα\μήνας\έτος), ενώ η μη συμπλήρωση λοιπών πεδίων για το ίδιο αίτημα θα σημαίνει ότι το εν λόγω στάδιο εκκρεμεί.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση των ημερομηνιών, με παρακολούθηση της χρονικής αλληλουχίας των σταδίων, καθώς δεν είναι δυνατόν να συμπληρώνεται π.χ η ημερομηνία εξέτασης του αιτήματος χωρίς να έχει συμπληρωθεί η ημερομηνία παραπομπής του αιτήματος και η ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον Υπάλληλο, ούτε είναι δυνατόν η ημερομηνία παραπομπής του αιτήματος στην Υγειονομική Επιτροπή να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος από τον Υπάλληλο.

Ο συμπληρωμένος Πίνακας θα πρέπει να αναρτηθεί το αργότερο έως 28 Ιανουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, το αριθμ. 723/8.1.2021 έγγραφο βρίσκεται ΕΔΩ