Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι έκρινε το ΝΣΚ για την προθεσμία των ΟΤΑ να βεβαιώνουν και να εισπράττουν εισφορές σε χρήμα κατά ιδιοκτητών

30/12/2020

Τους ΟΤΑ αφορά η αριθμ. 170/2020 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Το ΝΣΚ απάντησε αναφορικά με το χρόνο αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των ΟΤΑ προς βεβαίωση των αξιώσεων εισφοράς σε χρήμα κατά των υπόχρεων ιδιοκτητών, καθώς και το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων προς είσπραξη των βεβαιωμένων ως άνω οφειλών.

Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε σε απάντηση ερωτήματος που υπέβαλε στο ΝΣΚ το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

 

Σε περίληψη λοιπόν, το ΝΣΚ έκρινε τα εξής:

« A) Ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.6 του α.ν.344/1968 (ομόφωνα).

β) Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των ΟΤΑ προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του αρ.2 του α.ν.344/1968 με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων στο β' εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των ΟΤΑ, προ ή μετά την ισχύ του αρ.2 του ν.4315/2014 (κατά πλειοψηφία). »

 

Αναλυτικά, η αριθμ. 170/2020 Γνωμοδότηση βρίσκεται ΕΔΩ