Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τι σχεδιάζεται για την Αυτοδιοίκηση στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025»

8/12/2020

Σε επίσημη δημόσια διαβούλευση βρίσκεται έως την 17η Δεκεμβρίου η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025».

Πρόκειται για κείμενο 346 σελίδων, που -σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης- αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020–2025.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλήθος αναφορών για τη Δημόσια Διοίκηση γενικότερα, αλλά και ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολλές από αυτές γεννούν εύλογες απορίες για τη σχέση τους με όσα ήδη ισχύουν, όπως π.χ. ο σχεδιασμός «για ένα σύστημα Δημοτικής Διαύγειας».

 

Ενδεικτικά λοιπόν, ξεχωρίσαμε την Ενότητα 9.8.2 «Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης», όπου περιγράφονται τα εξής «έργα»:

- αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού,

- πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης,

- αναβάθμιση του κόμβου διαλειτουργικότητας των Δήμων,

- πλατφόρμα αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και δικαιολογητικών,

- αναβάθμιση μηχανισμού παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ,

- απλούστευση και διαλειτουργικότητα Μητρώου Αρρένων,

- επιχειρησιακή Συνέχεια στον Δημόσιο Τομέα (τηλεργασία),

- πλατφόρμα χορήγησης επιδόματος πληγέντων για φυσικές καταστροφές,

- εθνικός αριθμός τηλεφωνικής κλήσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καθημερινότητας του δημότη,

- ψηφιακός εκσυγχρονισμός της βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

- μητρώο οδών και αριθμών.

 

Επιπλέον, στην Ενότητα 9.9. αποτυπώνεται ο «ψηφιακός μετασχηματισμός πόλεων και κοινοτήτων», με λίστες «προτεινόμενων δράσεων / υποέργων » για

- τις «έξυπνες πόλεις» (με 12 δράσεις / υποέργα) και

- τις «έξυπνες αγροτικές περιοχές και χωριά» (με 9).

Μπορείτε να ενημερωθείτε με λεπτομέρειες για το σχεδιασμό που αφορά τους ΟΤΑ, στο πλήρες κείμενο της «Βίβλου» εδώ