Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Δήμοι

“Βόμβα” για τη ν-τροπολογία από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής!

5/11/2020

Ψηφίζεται σήμερα Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής το Ν/Σ του Υπ. Δικαιοσύνης, με το αρ.68 του οποίου η Κυβέρνηση θα “μάζευε”, μετά τις σφοδρότατες αντιδράσεις, την ν-τροπολογία “πλυντήριο” (πλέον αρ.67 ν.4735/2020 ), η οποία με τις ψήφους ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ έπαυσε οριστικά ποινικές και πειθαρχικές διώξεις Αιρετών και Υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και διαδικασίες καταλογισμού ποσών σε βάρος τους.

Όπως είχε τονίσει ο AIRETOS  , το υπό ψήφιση αρ.68 εισάγει εκ των υστέρων δύο εξαιρέσεις στο γενικόλογο “ξέπλυμα” που ήδη ισχύει (καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 12 Οκτωβρίου),  επιχειρώντας “κατόπιν εορτής” να βγάλει εκτός “πλυντηρίου” Αιρετούς και Υπαλλήλους υπό δύο συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σήμερα ο AIRETOS αναδεικνύει μια νέα κομβική εξέλιξη στην υπόθεση, την Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που εκδόθηκε χθες 4 Νοεμβρίου και αποτελεί επίσημο “χαστούκι” σε όσα υποστήριζε η Κυβέρνηση.

 

Η Έκθεση - που υπογράφουν μεταξύ άλλων διακεκριμένοι Καθηγητές Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής Αθηνών - ξεκαθαρίζει, με επιστημονική νομική τεκμηρίωση, ότι το υπό ψήφιση αρ.68 « συνιστά αυστηρότερη διάταξη νόμου σε σχέση με το αρ.67 του ν.4735/2020.  Συνεπώς, το προτεινόμενο αρ.68 ΔΕΝ εφαρμόζεται αναδρομικά σε πράξεις που τελέσθηκαν προ της έναρξης ισχύος του ».

Καταρρίπτονται, δηλαδή, οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι το υπό ψήφιση αρ.68 είναι «ερμηνευτική διάταξη» που δήθεν γράφει την «αληθή έννοια» της ν-τροπολογίας, ότι εκ περισσού το κατέθεσαν, ότι δήθεν από την αρχή εννοούνταν οι δύο εξαιρέσεις, κλπ.

Με πολύ απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό στους ενδιαφερόμενους Αιρετούς και Υπαλλήλους που προφανώς αγωνιούν: Ψηφιστεί - δεν ψηφιστεί σήμερα το νέο αυστηρότερο άρθρο με τις εξαιρέσεις, δεν έχει καμία σημασία, δεν εφαρμόζεται για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν. Ίσχυσε και θα ισχύει για τις πράξεις του παρελθόντος η ν-τροπολογία (αρ.67 ν.4735/2020) που γενικόλογα έσβησε το αξιόποινο  και έπαυσε τις διώξεις.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία, στην τεκμηρίωσή της, αφήνει μια “χαραμάδα” η ν-τροπολογία να είναι αντισυνταγματική, αναφέροντας για αυτήν: «εφόσον δεν συγκρούεται με το άρθρο 26 του Συντάγματος». (Στο πλαίσιο της Έκθεσής της βεβαίως δεν είχε ως αντικείμενο να κρίνει τη συνταγματικότητα ή μη του νόμου που ήδη ισχύει).

 

Δείτε το ακριβές περιεχόμενο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής:

21. Επί του άρθρου 68

Στο άρθρο 68 ορίζεται ότι: «Η αληθής έννοια του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197) καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και το Ελεγκτικό Συνέδριο έως τη λήξη του προληπτικού ελέγχου και οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες πριν την πληρωμή τους από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εκτός εάν τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή τους ή εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Το άρθρο 67 του ν. 4735/2020 ορίζει τα εξής: «Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων αιρετών και υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παύουν οριστικά οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις εναντίον των προσώπων αυτών, καθώς και κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος τους».

Το άρθρο 67 του ν. 4735/2020 ιδρύει λόγο άρσης του αξιοποίνου ΟΛΩΝ των αξιόποινων πράξεων που τέλεσαν αιρετοί και υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίες αφορούν πληρωμές ενταλμάτων που έλαβαν χώρα μέχρι 31.7.2019 και οι οποίες διενεργήθηκαν επί τη βάση ελέγχων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το προτεινόμενο άρθρο 68 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του λόγου άρσης του αξιοποίνου τις περιπτώσεις που τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 67 του ν. 4735/2020 προκάλεσαν δολίως τη θεώρησή των ενταλμάτων πληρωμής ή εάν διαπιστωθεί έλλειμμα ύστερα από κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στο μέτρο κατά το οποίο το άρθρο 67 του ν. 4735/2020, εφόσον δεν συγκρούεται με το άρθρο 26 του Συντάγματος, εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το προτεινόμενο άρθρο 68 του παρόντος, το πεδίο εφαρμογής του λόγου άρσης του αξιοποίνου του άρθρου 67 συστέλλεται, και το προτεινόμενο άρθρο 68 συνιστά αυστηρότερη διάταξη νόμου σε σχέση με το άρθρο 67 του ν. 4735/2020.  Συνεπώς, το προτεινόμενο άρθρο 68 ΔΕΝ εφαρμόζεται αναδρομικά σε πράξεις που τελέσθηκαν προ της έναρξης ισχύος του. 

 

Το έγγραφο της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής βρίσκεται ΕΔΩ (το σχετικό απόσπασμα περιλαμβάνεται στις σελίδες 27 και 28 αυτού).