Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πως λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες ανά χρωματικό επίπεδο: Οι 2 ΚΥΑ και η Εγκύκλιος

4/11/2020

Δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με τα μέτρα που εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εκδόθηκαν την 3η Νοεμβρίου:

- η 1η ΚΥΑ αφορά τις περιοχές που βρίσκονται στο κίτρινο και στο κόκκινο. Πρόκειται για το Φ.Ε.Κ. Β’ 4829/2.11.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας 3.11.2020 και επανεκτύπωσης λόγω σφάλματος 3.11.2020)

- η 2η ΚΥΑ ρυθμίζει τι ισχύει στις γκρι περιοχές, δηλαδή (μέχρι στιγμής) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Είναι το Φ.Ε.Κ. Β’ 4831/2.11.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας 3.11.2020 και επανεκτύπωσης λόγω σφάλματος 3.11.2020).

Επιπλέον, εκδόθηκε εξ.επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.2020) ειδικά για τη λειτουργία των Δημόσιων Υπηρεσιών στα τρία επίπεδα.

ΜΕΤΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ (επίπεδο επιτήρησης)

- Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία

- Εξυπηρέτηση κοινού κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας υπό τις προϋποθέσεις των συναθροίσεων/εκδηλώσεων

ΚΟΚΚΙΝΟ (επίπεδο αυξημένου κινδύνου)

- Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο 50% εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και οι οποίοι παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 9 ατόμων.

ΓΚΡΙ

Ισχύουν τα μέτρα του ανωτέρω κόκκινου επιπέδου (αυξημένου κινδύνου) με την ακόλουθη διαφοροποίηση:  

- Δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

 

Υπογραμμίζουμε ότι στην Εγκύκλιο δίνεται σειρά διευκρινίσεων / ειδικών αναφορών για:

- τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου,

- την τηλεργασία,

- την εξυπηρέτηση του κοινού,

- τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας,

- τη χρήση μάσκας,

- τις Βεβαιώσεις κίνησης λόγω του περιορισμού κυκλοφορίας,,

- το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης Υπαλλήλων,

- την κατάρτιση πλάνου εργασίας στις γκρι περιοχές,

- το “παρουσιολόγιο COVID 19”.

 

Μπορείτε να δείτε και να αποθηκεύσετε τις ΚΥΑ και την Εγκύκλιο, επιλέγοντας τα σημεία με χρωματική επισήμανση ανωτέρω στην αρχή του κειμένου.