Σαβ, 22 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Ψηφίστηκε αποζημίωση στα Μέλη Επιτροπών Δήμων–Περιφερειών για τον “Ιανό”

23/10/2020

Με το άρθρο 44ο Νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή την 20η Οκτωβρίου και αποτελεί πλέον τον ν.4737/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/22.10.2020) εισάγεται οικονομικό κίνητρο καθορισμού αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για όσους συμμετέχουν στις Επιτροπές των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που συγκροτούνται για την καταγραφή των ζημιών λόγω “Ιανού”.

Συγκεκριμένα, το νέο άρθρο ορίζει πως « με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση του αρ.21 του ν.4354/2015, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των Επιτροπών που συστήνονται και συγκροτούνται από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, στο πλαίσιο δράσεων για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα “Ιανός”».

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με το νέο άρθρο προκαλείται επί των προϋπολογισμών των ΟΤΑ δαπάνη από την καταβολή αποζημίωσης στις εν λόγω Επιτροπές, το ύψος της οποίας θα καθορισθεί από την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.

Η Έκθεση της σχετικής Υπουργικής Τροπολογίας ανέγραφε πως το άρθρο «αφορά άμεσα όλους τους εργαζομένους στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού». Βραχυπρόθεσμος στόχος της ρύθμισης είναι «η προσέλκυση έμπειρου προσωπικού των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, προκειμένου να μετάσχουν σε συνιστώμενες Επιτροπές με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα».

Σημειώνεται ότι η Τροπολογία που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, και το συγκεκριμένο άρθρο, ψηφίστηκε θετικά “ΝΑΙ” από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής. “Παρών” ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ-Ελληνική Λύση-ΜέΡΑ25, ενώ “όχι” ψήφισε το ΚΚΕ.