Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Προσλήψεις 2021: Παράταση μέχρι αύριο για την έγκριση Αιτημάτων

8/9/2020

Σύμφωνα με Ανακοίνωση που αναρτήθηκε χθες 7 Σεπτεμβρίου στην επίσημη ιστοσελίδα της “Απογραφής” (Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου), « παρατείνεται η προθεσμία εγκρίσεως αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων 2021, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 72 /οικ.16433/28.8.2020 Εγκυκλίου, μέχρι και τις 9.9.2020. ».

 

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προθεσμία έληγε χθες και είχε οριστεί από τον Υπουργό Εσωτερικών στην ανωτέρω Εγκύκλιο.

Όπως έχει αναλυτικά παρουσιάσει ο AIRETOS  , πρόκειται για τη 2η φάση του κύκλου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2021 και περιλαμβάνει τον έλεγχο των αιτήσεων που υπέβαλαν οι Φορείς προς τα οικεία Υπουργεία κατά την 1η φάση. 

Τα Υπουργεία κλήθηκαν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν μέσω εφαρμογής στο Υπ. Εσωτερικών. Έπρεπε να προβούν στον εξορθολογισμό των αιτημάτων αυτών και, εάν κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν προτεραιότητα σε αιτήματα για θέσεις οι οποίες, λόγω της φύσης και της εξειδίκευσης που απαιτεί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων, δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας.  Τους ζητήθηκε, επίσης, να λάβουν υπόψη τη δημοσιονομική δέσμευση ως προς τον λόγο 1 αποχώρηση (για το 2020) / 1 πρόσληψη (για το 2021), ιδιαίτερα ως προς την αιτούμενη κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, αλλά και ως προς το σύνολο των αποχωρήσεων του Φορέα.

Στους αποδέκτες της Εγκυκλίου περιλαμβάνονταν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τις δικές τους ενέργειες και για να την κοινοποιήσουν στους ΟΤΑ Α΄ και Β’ βαθμού της εποπτείας τους, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα αυτών.