Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Ληξιπρόθεσμα ΟΤΑ: Κατατέθηκε Μηχανισμός με αυστηρά μέτρα αποτροπής

29/7/2020

Μέσα στη βροχή αυτοδιοικητικών διατάξεων που κατατέθηκαν χθες και ψηφίζονται άρον-άρον σήμερα στη Βουλή, ξεχωρίζει το άρθρο 4 της αριθμ. 440/65 εκπρόθεσμης πολύ-τροπολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά τη δημιουργία μόνιμου Μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους ΟΤΑ.

Όπως θα δείτε κατωτέρω, στα μέτρα περιλαμβάνεται και υποχρεωτική παρακράτηση από τη μηνιαία τακτική δόση των ΚΑΠ του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική νομοθετική παρέμβαση είχε εξαγγελθεί από τα τέλη Ιουνίου, κατόπιν κοινής σύσκεψης Υπουργείου Εσωτερικών – Υπουργείου Οικονομικών – ΚΕΔΕ, όπως έχει παρουσιάσει ο AIRETOS  .

 

Το υπό ψήφιση άρθρο, λοιπόν, ορίζει πως εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, έπειτα από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός Λογαριασμός κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΤΑ, ο οποίος χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με το αρ.8 του π.δ. 80/2016.

Εντός 15 ημερών από τη λήξη ΚΑΘΕ ημερολογιακού ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών εκάστου ΟΤΑ:

α) Υποβάλλει στο Υπουργείο αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του 3μήνου.  Στην κατάσταση παρατίθενται ΑΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗΣ κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων και ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ και

β) ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΣΤΟΝ ανωτέρω ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του Λογαριασμού ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο Φορέα.

Εντός 30 ημερών από τη λήξη του 3μήνου, το Υπουργείο ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασμού και των ληξιπρόθεσμων του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του 3μήνου, εξαιρουμένων των δαπανών που προαναφέρθηκαν.

- Όταν το ισοζύγιο είναι αρνητικό, τότε το ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΙΣΟΠΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες.  Το παρακρατούμενο ποσό κατατίθεται στον Ειδικό Λογαριασμό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων.  Το ποσό που παρακρατείται ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 25 % του 1/12 της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες μέσω των ΚΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται η αδυναμία πληρωμής τμήματος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων, γεγονός που πιστοποιείται με συμπληρωματική αναφορά του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή της ανωτέρω Έκθεσης. 

- Όταν από τον έλεγχο προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ από τον Ειδικό Λογαριασμό και με εντολή του Υπουργείου μεταφέρεται στον τραπεζικό Λογαριασμό του ΟΤΑ στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κάθε ΟΤΑ έχει ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα ποσά του Ειδικού Λογαριασμού ΜΟΝΟ για την πληρωμή των παραστατικών που περιλαμβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσμων. 

Η εξόφληση των δικαιούχων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΤΑ πραγματοποιείται με εντολή του ΟΤΑ προς τα Ταμείο Παρακαθηκών για απευθείας καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους Λογαριασμούς που τηρούν οι δικαιούχοι σε πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι εξαντλήσεων του υπολοίπου του Λογαριασμού.

Αναλυτικότερα, για όλα τα μέτρα του Μηχανισμού, μπορείτε να δείτε ολόκληρο το αρ.4 στο πλήρες κείμενο της εκπρόθεσμης πολύ-τροπολογίας ΕΔΩ

Να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Μηχανισμού θα εφαρμόζονται για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και εφεξής.