Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Άδεια ασθένειας τέκνου: Τι έκρινε το ΝΣΚ για διαζευγμένους, μονογονείς, τρίτεκνους και πολύτεκνους

27/7/2020

Αποδεκτή έκανε ο Υπουργός Εσωτερικών την αριθμ. 205/2019 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ενημερώνει η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 121/14353/23.7.2020 Εγκύκλιος.

Αντικείμενο της Γνωμοδότησης είναι ο καθορισμός του περιεχομένου των εννοιών του μονογονέα, του πολύτεκνου και του τρίτεκνου γονέα, οι οποίοι δικαιούνται αυξημένο αριθμό ημερών αδείας σε περίπτωση ασθένειας ανηλίκου τέκνου, σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.53 του ν.3528/2007 ως ισχύει.

Ειδικότερα, το ΝΣΚ απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που του είχε υποβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών, έκρινε τα εξής:

α) Ο υπάλληλος που υπηρετεί στο Δημόσιο και είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια ανηλίκου τέκνου μετά του οποίου κατοικεί,

καθώς και ο υπάλληλος γονέας ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου, ο οποίος ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια του τέκνου μετά του οποίου κατοικεί,

περιλαμβάνονται στην έννοια του μονογονέα, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.8 του αρ.53 του ν.3528/2007, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ασκούν την γονική μέριμνα του ανηλίκου από κοινού μετά του άλλου γονέα και

β) Για τον καθορισμό των εννοιών του τρίτεκνου και του πολύτεκνου γονέα – υπαλλήλου, που αναφέρονται στην ίδια ως άνω παράγραφο, θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε φορά υπ’ όψιν μόνο ο αριθμός των τέκνων που είναι ανήλικα κατά τον χρόνο που ζητείται η χορήγηση άδειας και όχι ο συνολικός αριθμός των τέκνων ανεξαρτήτως ηλικίας.

 

Για όλη τη σχετική νομοθεσία και επιχειρηματολογία, μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα:

- η Γνωμοδότηση

- η Εγκύκλιος