Σαβ, 04 Ιουλ 2020
Αρχική  > Κυβέρνηση -Υπουργεία - Βουλή

Άνοιξαν 132 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους (Πίνακες)

4/5/2020

Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά 132 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

 

Πρόκειται για τις αριθμ. 26684/2020 και 26686/2020 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνονται 16 και 116 προσλήψεις συμβασιούχων αντιστοίχως.

 

Με αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 150.048 € και 1.087.848 € αντιστοίχως, σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

 

Ακολουθούν οι Πίνακες των δύο Υπουργικών Αποφάσεων :

 

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυκλάδων

Κέας

Δήμος

1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έβρου

Αλεξανδρούπολης

Δήμος

15

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

16

 

 

ΝΟΜΟΣ

ΟΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δωδεκανήσου

Αστυπάλαιας

Δήμος

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αττικής

Αλίμου

Δήμος

40

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς

Άργους Ορεστικού

Δήμος

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευβοίας

Ερέτριας

Δήμος

9

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου

Χερσονήσου

Δήμος

17

Χανίων

Χανίων

Δήμος

30

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Ημαθίας

Βέροιας

Δήμος

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

116