Τρι, 28 Μαρ 2023
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κορωνοϊός: Τι ισχύει στις δαπάνες Δήμων για ενημέρωση των δημοτών

10/4/2020
Νομική απάντηση σε ερώτημα για τις δαπάνες Δήμων που αφορούν ενημέρωση των πολιτώνκατά την περίοδο περιορισμού μετακινήσεων, δια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που λειτουργούν στα όρια κάθε Δήμου, με πληροφορίες για υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες από τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπά τους, έδωσε η ΚΕΔΕ.

Περιλαμβάνεται σε Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίαςτης ΚΕΔΕ, που αποτελείται συνολικά από απαντήσεις επί δύο ερωτημάτων για δαπάνες των Δήμων

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο Ερωτήσεων και Απαντήσεων:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

«  Ι]Εφαρμογή της διατάξεως του αρθρ.37 παρ.2α του ν.3801/2009 για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται στο νόμο αλλά η δαπάνη κρίνεται λειτουργική.(Ν.3801/2009 άρθρ.37 παρ.2α “Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της.”» )

II]Αν θεωρείται λειτουργική η δαπάνη για ενημέρωση πολιτών - Ανακοινώσεις κ.λπ. (κατά την περίοδο απαγόρευσης μετακινήσεων των πολιτών) επί ζητημάτων που αφορούν πληροφορίες χρήσιμες προς τους δημότες για τις παρεχόμενες από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών (προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, Κέντρα Σίτισης και Φιλοξενίας απόρων και αστέγων, προμήθειες εδεσμάτων και φαρμακευτικού υλικού σε ευπαθείς ομάδες, σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε δομές φιλοξενίας και ένταξης προσφύγων κ.λ.π.).»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

«  Ι]Επί του πρώτου ερωτήματος από τη διάταξη της παρ.2α άρθρ.37 του ν.3801/2009 παρέχεται η ευχέρεια στους δήμουςνα αποφασίσουν αρμοδίως ότι αν η δαπάνη την οποία έχουν εγκρίνει δεν προβλέπεται ρητά στο νόμο, μπορεί να κριθεί ότι αυτή είναι λειτουργική για το δήμο εφόσον αυτή σχετίζεται με ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του δήμου και προάγει τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα του δημοτών.

Η δαπάνη αυτή πρέπει να ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας.

ΙΙ] Επί του δεύτερου ερωτήματος μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών - δημοτών προς προστασία τούτων από τις σοβαρές επιπτώσεις που απειλούνται από την πανδημία του κορωνοϊού και την αδυναμία του δήμου να παράσχει πλήρη ενημέρωση στους δημότες - κατοίκους για τα μέτρα ανακούφισής τους που έχει λάβει ο δήμος και να προσδιορίσει πλήρως τις δομές που λειτουργεί ο δήμος όπως είναι τα προγράμματα βοηθείας στο σπίτι, η προστασία των αστέγων, η πρόσβαση σε κοινωνικές δομές κ.λπ., στην περίπτωση αυτή ο δήμος μπορεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου να προχωρήσει στη σύνταξη ενός προγράμματος πλήρους ενημέρωσης των πολιτών με τη μορφή ανακοινώσεων, δελτίων τύπου κ.λπ., το οποίο θα διανείμει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που λειτουργούν στα όρια του δήμου (τηλεοράσεις, ραδιόφωνα κ.λπ.) διά των οποίων θα παρέχεται πλήρης και επαρκής ενημέρωση των πολιτών ώστε να είναι σε θέση να κάνουν χρήση όλων των προβλεπομένων παρεμβάσεων του δήμου και των νομικών προσώπων του προς όφελος και προστασία της υγείας τούτων.

Στην απόφαση των αρμοδίων οργάνων θα πρέπει να αναφέρεται ότι λόγω των περιορισμών κινήσεως των πολιτών καθίσταται επιτακτική η ανάγκη ενημέρωσης τούτων με βάση τις ανακοινώσεις και πληροφορίες που θα προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με την απόφαση αυτή θα επιμερίζεται και θα προσδιορίζεται το ποσόπου θα καταβάλλεταιστο κάθε μέσον ανάλογα με το μέγεθος των πληροφοριών και την θεαματικότητα ή ακροαματικότητα που το μέσον αυτό έχει στο κοινό.»

 

Το Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ βρίσκεται ΕΔΩ