Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Δήμοι

Ποιοι 89 Δήμοι μοιράζονται 24,3 εκατομ. και με ποια κριτήρια

24/3/2020

Με Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. 19426/23.3.2020), κατανέμονται 24.300.000,00 ευρώ σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

Υπογραμμίζουμε ότι τα χρήματα προέρχονται από το χρηματικό υπόλοιπο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων, δηλαδή δεν πρόκειται για επιπλέον χρηματοδότηση προς την Αυτοδιοίκηση.

 

Τα ποσά διατίθενται στους δικαιούχους Δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα.

Τα κριτήρια κατανομής του χρηματικού ποσού καθορίστηκαν βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού.  Ειδικότερα,

Α) Δικαιούχοι της κατανομής είναι:

1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο αρ.2B του Καλλικράτη (ν.3852/2010), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 3 του Κλεισθένη (ν.4555/2018), με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους.

Β) Από το συνολικό ποσό κατανομής:

1) ποσό 19.580.000,00 € κατανέμεται ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο,

2) ποσό 4.720.000,00 € κατανέμεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της ΕλΣτατ.

 

Ακολουθεί ο Πίνακας κατανομής με το ποσό που λαμβάνει κάθε Δήμος: