Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τηλεδιασκέψεις: Εκδόθηκε KYA και Εγκύκλιος για τον τρόπο διεξαγωγής

17/3/2020

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Επικρατείας (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 850/13.3.2020) αντικαταστάθηκε ΚΥΑ του 2005 με αντικείμενο τη “Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη”.

 

Οι κ.κ. Πιερρακάκης, Θεοδωρικάκος και Σκυλακάκης, καθόρισαν τις λεπτομέρειες για

- την έννοια της τηλεδιάσκεψης (αρ.1),

- τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μέσω “Σύζευξις” (αρ.2),

- τη διεξαγωγή τηλεδιάσκεψης μέσω “e:Presence.gov.gr” (αρ.3),

- τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κατά τα λοιπά ισχύουν (αρ.4).

 

Αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε στην έκδοση Εγκυκλίου για την “Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr”.

Απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Το περιεχόμενό της εξηγεί αναλυτικά στους ενδιαφερόμενους πως μπορεί να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με αυτόν τον τρόπο.

 

Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα φέρει ιδιαίτερη σημασία για τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς η τηλεδιάσκεψη είναι ένας από τους τους τρόπους που, όπως πρόσφατα θεσπίστηκε  , θα χρησιμοποιούν για τη σύγκληση και λήψη Αποφάσεων όλο αυτό το διάστημα.

 

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

- Η Κοινή Υπουργική Απόφαση

- Η Εγκύκλιος