Πεμ, 03 Δεκ 2020
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Κι άλλη Εγκύκλιος για τις προσλήψεις του 2020 – Ποιες νέες Οδηγίες δίνει ο ΥΠΕΣ

4/12/2019

Δημοσιεύτηκε ακόμα μία εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων του νέου έτους.

Την υπογράφει ο Π.Θεοδωρικάκος και έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης Εγκυκλίου του ίδιου την 14η Νοεμβρίου, ενώ στο μεταξύ εστάλη και Εγκύκλιος ειδικών οδηγιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Ο Υπουργός παρέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκρίσεως αιτημάτων πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού.

Υπογραμμίζει ότι « τα Υπουργεία είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο, την επεξεργασία και την τελική υποβολή των αιτημάτων έγκρισης πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού τόσο για τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες τους, όσο και για τους Φορείς που εποπτεύουν.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να λάβουν υπόψη τη δημοσιονομική δέσμευση ως προς τον λόγο 1 αποχώρηση( για το έτος 2019) / 1 πρόσληψη, τόσο ιδίως ως προς την αιτούμενη κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, όσο και ως προς το σύνολο των αποχωρήσεων του Φορέα.

Τα εποπτεύοντα Υπουργεία, τα οποία διαθέτουν και τη συνολική εικόνα των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των Φορέων που εποπτεύουν, ως τελικοί διαχειριστές ελέγχου προγραμματισμού προσλήψεων καλούνται να προβούν στον εξορθολογισμό των αιτημάτων αυτών και εάν κρίνουν σκόπιμο, να δώσουν προτεραιότητα σε αιτήματα για θέσεις οι οποίες, λόγω της φύσης και της εξειδίκευσης που απαιτεί η άσκηση των σχετικών καθηκόντων δεν μπορούν να καλυφθούν μέσω της διαδικασίας της κινητικότητας. »

Επιπλέον, τονίζει ότι « από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού, θα απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, ως εκ τούτου θα πρέπει τα Υπουργεία και οι εποπτευόμενοι Φορείς τους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.»

Κλείνοντας, ζητά τις «αναγκαίες και εμπρόθεσμες ενέργειες» από 2.12.2019 έως και 9.12.2019.

 

Το πλήρες κείμενο της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/68/39993/2.12.2019 Εγκυκλίου είναι διαθέσιμο ΕΔΩ