Κυρ, 21 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατατέθηκε πλήθος διατάξεων για Αιρετούς, Δήμους, Περιφέρειες !

29/8/2019

Αιφνιδιαστικά τη νύχτα της Τετάρτης 28/8, μέσα σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατατέθηκε σωρεία ρυθμίσεων για την Αυτοδιοίκηση, χωρίς προηγουμένως να έχουντεθείσε διαβούλευση και με την ψήφισή τουςνα προγραμματίζεται τροχάδηνγια αύριο Παρασκευή 30/8, με τη διαδικασία εξπρές του κατεπείγοντος.

 

Ενδεικτικό της κατάστασης ...“καλής νομοθέτησης” για τους ΟΤΑ, είναι πως η συζήτηση των διατάξεων που εμφανίστηκαν χθες βράδυ, ξεκινά σήμερα Πέμπτη στις 10.00 το πρωί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ μόνο με το Κεφάλαιο Δ’ «Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» αλλάζουν:

- στον Καλλικράτη (ν.3852/2010) τα άρθρα 58,  59, 64, 66, 72, 79, 159, 160, 165, 176

- στον Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006) τα άρθρα 15, 227, 240

- στον Κλεισθένη (ν.4555/2018) τα άρθρα 225 και 243

- στονΚώδικα Δημοτολογίων(π.δ. 497/1991) το αρ.2,

- στο νόμο των ΔΕΥΑ  (ν.1069/1980) δύο παρ. του αρ.3

- στο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο4623/2019 τα άρθρα 5 και 18

- στο ν.4600/2019 για τους 12 νέους Δήμους, το αρ.156

- στα π.δ. για τις εκλογές των ΠΕΔ (75/2011) και ΕΝΠΕ (74/2011) δύο άρθρα.

 

Δεδομένου ότι επίκειται την Κυριακή η εγκατάσταση των νέων Αρχών, ο AIRETOSσταχυολόγησε κατωτέρω ποιες είναι οι κατατεθείσες ρυθμίσεις που επηρεάζουν ζητήματα των πρώτων ημερών της θητείας:

 

Ι]Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του αρ.59 του ν.3852/2010, που προστέθηκε πριν λίγες ημέρες με την παρ.2δ του αρ.5 του ν.4623/2019και ορίζει: «Αντιδήμαρχος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.».

Η διάταξη ερχόταν σε αντίθεση με το εδάφιο της παρ.6 του αρ.66 του ν.3852/2010, που προστέθηκε με την παρ.4α του αρ.114 του ν.4623/2019και αναφέρει:«Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος».

 

ΙΙ ]Καταργείται η παρ.8 του αρ.66 του ν.3852/2010 «8. Το μέλος που ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκτός από την περίπτωση της παρ.7, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της Παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην Παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για Παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για Παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.»

Η διάταξη δημιουργούσε σύγχυση στην ταυτόχρονη συνύπαρξή της με την παρ.6 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4α του αρ.114 του ν.4623/2019 που ορίζει ότι:

«Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη Παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της Παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην Παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα2/3 των μελών, προκειμένου για Παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον 3 μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για Παρατάξεις με λιγότερα από 3 μέλη.»

 

ΙΙΙ] Στην παρ.1 του αρ.64 του ν.3852/2010, το τελευταίο εδάφιο που μέχρι σήμερα αναφέρει « Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ.γ΄ της περ.4 του αρ.9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του Συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών»,

αντικαθίσταται ως εξής:

« Κατά την πρώτη εφαρμογή της περ.γ΄ της παρ.4 του αρ.9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του Συμβουλίου ΔΥΝΑΤΑΙ να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των Δημοτικών Αρχών. Συγκλήσεις Δημοτικών Συμβουλίων για την εκλογή Προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ. Πρόκειται για πλήρη επιβεβαίωση του αντίστοιχου ρεπορτάζ του AIRETOS.

IV]Αντίστοιχη αλλαγή με την προηγούμενη, εισάγεται και για τις Περιφέρειες, δηλαδή για τη σύγκληση των Περιφερειακών Συμβουλίων για την εκλογή Προεδρείων κλπ.

 

V]Στην παρ.1 του αρ.79 του ν.3852/2010 που αφορά την εκλογή Προέδρου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, εισάγεται ειδική ρύθμιση για το τι γίνεται στις περιπτώσεις που στις εκλογές της 26ης Μαΐου υπήρξε ισοψηφία.

 

VI]Τροποποιείται το π.δ. 75/2011 περί ΠΕΔ και ΚΕΔΕ, ώστενα μην προβλέπεται πως στηνπρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με την εκλογή Προεδρείου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, γίνεται και η εκλογή των εκπροσώπων του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.  Η αλλαγή είναι αναγκαία καθώς επίκειται άμεσα η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, με το νέο π.δ. .

VII]Αντίστοιχη αλλαγή γίνεται και για τις Περιφέρειες, στο π.δ. 74/2011 περί ΕΝΠΕ.

 

VIII]Στην παρ.9 του αρ.160 του ν.3852/2010, που ορίζει πως «Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την Παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό», προστίθεται η λέξη «Χωρικός» πριν το «Αντιπεριφερειάρχης».

 

ΙΧ]Περιλαμβάνεται σειρά ρυθμίσεων για τα Νομικά Πρόσωπα των Δήμων. Για παράδειγμα, ενδεικτικά:

- Αντικαθίστανται ξανά οι διατάξεις για τις Διοικήσεις των ΔΕΥΑ (είχαν αλλάξει πριν λίγες ημέρες με το αρ.6 του ν.4623/2019).

- “Ορίζεται ότι για τη νόμιμη υπόσταση των διοικητικών πράξεων ορισμού του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ των Δήμων αρκεί η ανάρτησή τους στη Διαύγεια. Αίρεται έτσι η ανακύψασα από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου διχογνωμία σχετικά με τη δημοσίευσή τους.”

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε και για τις υπόλοιπεςαυτοδιοικητικές διατάξεις, τα σχετικά αποσπάσματα:

- του Νομοσχεδίου ΕΔΩ

- της Αιτιολογικής Έκθεσης ΕΔΩ

 

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως τρεις από τις κατατεθείσες ρυθμίσεις αποδεικνύουν, για μια ακόμη φορά, την εγκυρότητα της ενημέρωσης που παρέχει ο AIRETOS, καθώς αποτελούν επιβεβαίωσητων εξήςαναλύσεων της ιστοσελίδας μας:

α) 21/8 “Έρχεται Τροπολογία για τους Αντιδημάρχους - Ανεξάρτητους Συμβούλους” 

β) 22/8 “Έρχεται Τροπολογία για τις εκλογές μελών στις Επιτροπές των Δήμων” 

γ) 21/8 “Περιφέρειες: Εκλογή Προεδρείων και Επιτροπών”