Πεμ, 09 Απρ 2020
Αρχική  > Ανάπτυξη - Μεταφορές  > Ανάπτυξη - Δημόσια έργα

Τέσσερα νέα έργα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

12/3/2010
Τέσσερα έργα διαχείρισης αποβλήτων στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Σερρών εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), ύστερα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία Λιονή. Τα τέσσερα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5.282.163,45 ευρώ και η χρηματοδότησή τους θα γίνει από τον Αξονα Προτεραιότητας 7 του Προγράμματος (Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Όπως τόνισε η κ. Λιονή, «τα έργα αφορούν τόσο στην αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ), όσο και στη δημιουργία υποδομών αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Σταδιακά βάζουμε μια τάξη στο πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων στην Κεντρική Μακεδονία. Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνουμε απάντηση σε χρόνια προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε τις συνθήκες για βελτίωση της καθημερινότητας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Επιχειρούμε παράλληλα να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ένταξης και χρηματοδότησης έργων αναγκαίων για την περιοχή μας και συνάμα να βελτιώσουμε τους δείκτες του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να επιτύχουμε το στόχο μας, που είναι να φτάσει η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στο 15% ως το τέλος του έτους».

Τα τέσσερα έργα που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ) είναι:

1. Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) του Δήμου Κουφαλίων Θεσσαλονίκης: προϋπολογισμός 695.163,45 ευρώ. Θα αποκατασταθούν δυο ΧΑΔΑ. Ο πρώτος είναι του Προχώματος και ο δεύτερος είναι τμήμα του ΧΑΔΑ Κουφαλίων, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί.
2. Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα Σερρών: προϋπολογισμός 1.995.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού Χριστού και τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό για την όδευση των λυμάτων του οικισμού στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων των Σερρών.
3. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Πορροΐων Δήμου Κερκίνης Σερρών: προϋπολογισμός 2.095.000 ευρώ.
4. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων στο δημοτικό διαμέρισμα Μεσολακκιάς Σερρών: προϋπολογισμός 497.000 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου στη Μεσολακκιά του Δήμου Αμφίπολης και αγωγού μεταφοράς ακαθάρτων προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.