Κυρ, 20 Οκτ 2019
Αρχική  > Νομαρχίες  > Ε.Ν.Α.Ε

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπoυργό Εσωτερικών από την ΕΝΑΕ

3/3/2010
Επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος καθώς δεν συμπεριλήφθηκε η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος στον κατάλογο των φορέων που καλούνται σε ακρόαση από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της συζήτηση του σχεδίου νόμου «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα».

Ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ καταδικάζει αυτή την ενέργεια αναφέροντας μεταξύ άλλων στην επιστολή του ότι «Το γεγονός αυτό αποτελεί συνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο δεν θεώρησε σκόπιμο να κάνει διάλογο με την ΕΝΑΕ για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, όπως έκανε και με την ΚΕΔΚΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής.
Με τον τρόπο αυτόν η Κυβέρνηση παραγνωρίζει την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμού, σε μια εποχή, μάλιστα, κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για το μέλλον, την προοπτική και τη μετεξέλιξή του, ένας διάλογος που έχει ξεκινήσει χωρίς το Υπουργείο να έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις του».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αθήνα, Μαρτίου 2010
Α.Π.: 201

Προς:
Κο Γιάννη Ραγκούση
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης


Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος δεν προτάθηκε από την Κυβέρνηση και, τελικώς, δεν συγκαταλέγεται στον κατάλογο των φορέων που καλούνται σε ακρόαση από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της συζήτηση του σχεδίου νόμου «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα». Το γεγονός αυτό αποτελεί συνέχεια της πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο δεν θεώρησε σκόπιμο να κάνει διάλογο με την ΕΝΑΕ για όλα τα ανωτέρω ζητήματα, όπως έκανε και με την ΚΕΔΚΕ, αξιοποιώντας την εμπειρία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της μεταναστευτικής πολιτικής.
Με τον τρόπο αυτόν η Κυβέρνηση παραγνωρίζει την άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση του θεσμού, σε μια εποχή, μάλιστα, κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για το μέλλον, την προοπτική και τη μετεξέλιξή του, ένας διάλογος που έχει ξεκινήσει χωρίς το Υπουργείο να έχει κάνει σαφείς τις προθέσεις του. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιμένει να μην λαμβάνει υπόψη ειδικές πτυχές του προβλήματος, οι οποίες ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και, μετά την 1.1.2011, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ιδίως σε ό,τι αφορά τις Επιτροπές Πολιτογράφησης, άρα, δεν έχει προσεγγίσει ολοκληρωμένα την κοινωνική πραγματικότητα που επιχειρεί να ρυθμίσει νομοθετικά.
Η ΕΝΑΕ, αφουγκραζόμενη την ανησυχία των τοπικών κοινωνιών, αποστέλλει στην Κυβέρνηση, έστω και αυτή τη χρονική στιγμή, τις θέσεις της για το προωθούμενο σχέδιο νόμου, με την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη.

O Πρόεδρος
Δημήτρης Δράκος