Δευ, 15 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Εκλογική Άδεια Υπαλλήλων – Δείτε πόσες ημέρες δικαιούστε

9/5/2019

Εκδόθηκε την 8ηΜαΐου η Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη χορήγηση αδειών στους Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις Ευρωεκλογές και στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

 

Η Εγκύκλιος απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, μέσω των Αποκεντρωμένες Διοικήσεων, αποτελεί δε συνέχεια προηγούμενης, σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών και τις υπηρεσιακές μεταβολές ενόψει εκλογών,η οποία την είχε προαναγγείλει. 

 

Ειδικότερα, ορίζει πως για τη μετάβαση στον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται άδεια ως εξής:

 

Ι) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους ΔΕΝ εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

Α) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100- 200 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200- 400 χιλιομέτρων, θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

Γ)Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Δ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

 

ΙΙ) Για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας:

Α) Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας.

Β) Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και πάνω, θα λάβουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

Γ) Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Επισημαίνεται ότι στις Υπηρεσίες στις οποίες, λόγω της αποστολής και λειτουργίας τους, δύνανται να υπάρξουν ιδιαίτερες δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, λιμένες κτλ) η χρήση της παρεχόμενης ως άνω άδειας θα πρέπει να γίνει με απόλυτη φειδώ όσον αφορά τον αριθμό των ημερών.

 

ΙΙΙ)Τέλος, το Υπουργείο σημειώνει πως με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις είναι δυνατόν να χορηγείται ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των ΟΤΑ, καθώς και στο προσωπικό οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και σχέσης εργασίας των υπόλοιπων Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα.

 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε την Εγκύκλιο ΕΔΩ