Παρ, 30 Σεπ 2022
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Πασχαλινό “δώρο” 150 εκατ. από το Χαρίτση στους Δήμους!

20/4/2019

Σε μια ανατρεπτική κίνηση προέβη ο Υπουργός Εσωτερικών την Παρασκευή 19 Απριλίου.  Με δύο διαδοχικές Υπουργικές Αποφάσεις άλλαξε τους όρους του “Φιλόδημου ΙΙ” και κατένειμε από τους πόρους αυτού, χωρίς Πρόσκληση, επιχορήγηση 150.000.000,00 ευρώ στους Δήμους της Χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους.

Συγκεκριμένα:

 

Α) Πρώτα, με την αριθμ. 30204/19.4.2019 Υ.Α. αντικατέστησε το αρ.5 της αριθμ. 4748/20.2.2018 Υ.Α.

Εκεί οριζόταν ότι η ένταξη έργων στο Φιλόδημο ΙΙ γίνεται με την έκδοση Προσκλήσεων του ΥΠΕΣ, στις οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται (Τεχνικά Δελτία, Αποφάσεις συλλογικών οργάνων), η ανάλυση των κριτηρίων επιλογής, κλπ.

Τώρα πρόσθεσε επιπλέον δυνατότητα, ορίζοντας ότι η ένταξη έργων στο Φιλόδημο ΙΙ μπορεί να πραγματοποιείται « με την έκδοση Αποφάσεων επιχορήγησης προς τους δικαιούχους Φορείς για την κάλυψη δράσεων που αφορούν στους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος “Φιλόδημος ΙΙ”».

 

Β) Αμέσως μετά, εξέδωσε την αριθμ. 30292/19.4.2019 Απόφαση επιχορήγησης των Δήμων με 150 εκατ. από τον “Φιλόδημο ΙΙ”.

Με την έκδοση της Υ.Α., το ΥΠΕΣ θα καταβάλλει ποσοστό 50% της επιχορήγησης.

Το υπόλοιπο θα καταβληθεί με την υποβολή δικαιολογητικών στο ΥΠΕΣ, το είδος των οποίων θα προσδιοριστεί με επόμενο έγγραφό του.

 

Ο προγραμματισμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν με τα 150 εκατ., θα γίνει από τους Δήμους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.

 

Όσον αφορά τα κριτήρια, η κατανομή πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε ΟΤΑ με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με την έκταση, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα των ΟΤΑ, καθώς και οικονομικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με τις περιφερειακές ανισότητες.  Ειδικότερα, όπως ακριβώς αναγράφονται στην Απόφαση:

I) Τα κριτήρια κατανομής του ποσού μεταξύ των περιφερειών είναι:

- πληθυσμός

- μεταβολή πληθυσμού

- έκταση

- κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

- ανεργία

ΙΙ) Τα κριτήρια κατανομής του ποσού μεταξύ των Δήμων ανά περιφέρεια:

- πληθυσμός

- έκταση

- κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του νομού

- πυκνότητα πληθυσμού (ειδικά σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής)

ΙΙΙ) Γενικά κριτήρια κατανομής του ποσού ανά Δήμο είναι τα εξής:

- αριθμός οικισμών ανά Δήμο

- νησιωτικότητα

- ορεινότητα

 

Να σημειωθεί ότι οι πόροι του Φιλόδημου ΙΙ προέρχονται από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΣ, στη ΣΑΕ-055 του οποίου έχει ενταχθεί το έργο “Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των Δήμων όλης της Χώρας - Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης των Δήμων” (αυτή είναι η πλήρης ονομασία του “Φιλόδημου ΙΙ”), με προϋπολογισμό 1 δις.

 

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες με το ποσό επιχορήγησης κάθε Δήμου ΕΔΩ  , λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προαναφέραμε, τώρα ο Δήμος θα λάβει το 50% από το ποσό που αναγράφεται.

 

Ο AIRETOS υπογραμμίζει, πάντως, ότι βρισκόμαστε ήδη στα μισά της προεκλογικής περιόδου και εντός της εβδομάδας ξεκινούν οι εκλογικοί περιορισμοί στη λήψη Αποφάσεων από τα Δημοτικά Συμβούλια.