Πεμ, 25 Ιουλ 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Σημαντικές μεταβολές Χαρίτση στο Πολυνομοσχέδιο

22/3/2019

Σειρά αλλαγών επήλθαν στο “νομοσχέδιο-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ολομέλεια, όπως προκύπτει από το τελικό κείμενο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής την 21η Μαρτίου.

Ο AIRETOSσταχυολόγησε και αναλύει κατωτέρω, ενδεικτικά,τις 6 σημαντικότερες,σε διατάξεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα το προηγούμενο διάστημα:

 

I)Αρ.82: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 

Ο Αλέξης Χαρίτσης πρόσθεσε τρεις νέες κατηγορίες εξαιρέσεων από την αναστολή προσλήψεων κατά την εκλογικό περίοδο. 

Αυτές είναι:

i)H « διαδικασία μετάταξης της παρ.7 του αρ.15 του ν.4257/2014 », δηλαδή οι μετατάξεις που θέσπισε με το αρ.80 για τους υπαλλήλους πουέχουν προσωρινά μετακινηθεί ενδο-δημοτικά.

Με απλά λόγια, η εξαίρεση σημαίνει ότιπ.χ.παραμονή εκλογών οι Δήμαρχοι θα μπορούν να μετατάσσουν υπαλλήλους (που θα το αιτηθούν) μεταξύ Φορέων του Δήμου τους και π.χ. το ίδιο θα μπορούν να κάνουν μετά τις εκλογές και μέχρι την 1η/9 όσοι ηττηθούν...

ii)Η μεταφορά/μετάταξη προσωπικού βάσει του αρ.40 του ν.4440/2016 « Απασχολούμενοι στα “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.”, στην “Ηλεκτρομηχανική Κύμης Ε.Π.Ε.”, στη “Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και στην “Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.” »

iii)Η μεταφορά/μετάταξη προσωπικού βάσει του αρ.23 του ν.4587/2018, δηλαδή των υπαλλήλων της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο άρθρο διεγράφη η “γκάφα” “πριν από την προκήρυξη(!)των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών”. Δηλαδή, επιβεβαιώθηκε ο AIRETOS που εντόπισε το σφάλμα ήδη την επομένη της κατάθεσης.

 

ΙΙ)Αρ.51: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο Αλ.Χαρίτσης εισήγαγε εξαίρεση, ειδικά για τις εκλογές του Μαΐου, ως προς το κώλυμα εκλογιμότητας στις δημοτικές εκλογές που αφορά « τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ιατρούς που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και τους υπεύθυνους συντονιστές επιστημονικής λειτουργίας Κέντρων Υγείας» .

Όρισε πως και για αυτούς το κώλυμα παύει να υπάρχει, εάν παραιτηθούν πριν την ημέρα ανακήρυξης των υποψηφίων.

 

ΙΙΙ)Αρ.15: ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Το άρθρο « Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές», πριν ψηφιστεί, διπλασιάστηκε σε μέγεθος, καθώς ο ΥΠΕΣ στη μοναδική παράγραφο περί βουλευτικών, πρόσθεσε μία ακόμη, για τις ευρωεκλογές.

Συγκεκριμένα, άλλαξε τον τίτλο σε « Ποσοστό υποψηφίων κατά φύλο στις βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου » και αντικατέστησε το γ’ εδάφιο της παρ.3 του αρ.3 του ν.4255/2014 (είναι ο νόμος περί διεξαγωγής των ευρωεκλογών) ως εξής:

«Για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών κομμάτων ή συνασπισμού συνεργαζόμενων κομμάτων, ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως

 

IV)Αρ.105: ΕΘΝΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Μετά τα σφοδρά πυρά κομμάτων της Αντιπολίτευσης, τροποποίησε τη διάταξη, προσθέτοντας:

« Το Εθνικό Εκλογικό Δίκτυο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου πριν από τη διενέργεια γενικών βουλευτικών εκλογών, εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικού δημοψηφίσματος, λογοδοτεί για το σύνολο των ενεργειών του στη Διακομματική Επιτροπή των άρθρων 43 του π.δ.26/2012 και 28 του ν.3023/2002. »

 

V)Αρ.80: ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Στη νέα διαδικασία μετάταξης υπαλλήλων στους Φορείς προσωρινής ενδο-δημοτικής μετακίνησής τους βάσει του αρ.15 του ν.4257/2014, προβλεπόταν, ειδικά για τους ΙΔΑΧ, πως η μετάταξη γίνεται σε προσωποπαγή θέση « με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής ».

Το εδάφιο διορθώθηκε και ψηφίστηκε ως εξής:

« Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο υπάλληλος κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσεται και, αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. »

 

VI)Αρ.83: ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΠ ΣΤΟΥΣ ΙΔΟΧ

Στο άρθρο « Άδεια εξετάσεων σε υπαλλήλους ΟΤΑΑ΄ βαθμού, που φοιτούν στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» ο ΥΠΕΣ πρόσθεσε :

« Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Υπενθυμίζουμε ότι το αρ.67, όπως προσφάτως μετεβλήθη με το ν.4590/2019, ορίζει: « Αδειες εξετάσεων1) Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. 2) Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως δύο 2 ημερών. »

 

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ το πολυνομοσχέδιο με όλες τις τροπολογίες, όπως ψηφίστηκαν.

Τις μεταβολές που επήλθαν στην Ολομέλεια θα τις διακρίνετε εύκολα, καθώς εμφανίζονται με ξεχωριστή γραμματοσειρά δίπλα σε κάθε άρθρο που άλλαξε.