Τετ, 24 Απρ 2024
Αρχική  > Δήμοι

Επιβεβαιώθηκαν οι προειδοποιήσεις της ΚΕΔΕ: Με Τροπολογία, καλό ...2022 για τα βοσκοτόπια

14/2/2019

Στην Πρωτοχρονιά του 2022 παραπέμπεται η ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, μετακυλίοντας ουσιαστικά στην επόμενη Κυβέρνηση (εάν όχι στις καλένδες) τη διαχείριση της θεσμικής αυτοδιοικητικής ανατροπής που προκλήθηκε στις 2/12/2015, όταν ψηφίστηκε ο ν.4351/2015 πουαιφνιδιαστικά αφαίρεσε από τους Δήμους τόσο αρμοδιότητες όσο και τους πόρους περί βοσκήσιμων γαιών.
Όπως προκύπτει από Τροπολογία που κατετέθη χθες, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης όχι απλά δεν είναι έτοιμα, ενώ η Κυβέρνηση νομοθέτησε ότι θα ήταν έτοιμα 31/1/2019, αλλά “δεν έχουν έως σήμερα προκηρυχθεί και απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 2 ετών μέχρι την εκπόνησή τους”. Γι’ αυτό κατετέθη τροποποίηση του ν.4351/2015, με παράταση μέχρι 31/12/2021.

Την ίδια στιγμή, ούτε ο δημοσιονομικός σχεδιασμός του νομοθέτη απεδείχθη εντός πραγματικότητας, αφού οι πόροι που εισπράχθηκαν (αυτοί που αντιστοίχως δεν εισπράχθηκαν από τους Δήμους) δεν επαρκούν τελικά στις Περιφέρειες, καθώς διαπιστώνεται “υπολειπόμενο ποσό των 10.000.000,00 ευρώ περίπου που είναι απαραίτητο για να προκηρυχθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης”.

Τα ανωτέρω δεδομένα, που συνάγονται από την κατατεθείσα (με υπογραφή και του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλ. Χαρίτση) Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, αποτελούν επιβεβαίωση όσων η ΚΕΔΕ - σε υψηλούς τόνους - αναδεικνύει από το 2015 και έπειτα επί της κυβερνητικής παρέμβασης, τεκμηριώνοντας ότι ο νόμος δεν ήταν δυνατόν να φέρει αποτελέσματα και απαιτώντας έκτοτε επιστροφή στην προτέρα κατάσταση για τον Α’ βαθμό.


Το θέμα φέρει μεγάλη σημασία για τους Δήμους στην ελληνική περιφέρεια και αξίζει να καταγραφεί πως η Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ δεν το αμέλησε στο πέρασμα των ετών, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Δ. Τζιαχρήστα, να επαναφέρει συχνά την ανάγκη τροποποίησης του νόμου.
Όπως, επίσης, αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η Παράταξη “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, στη δριμεία παρέμβαση http://www.airetos.gr/default.aspx?pageid=17203 του Επικεφαλής της, Απ. Κοιμήση, πριν καν ο νόμος ψηφιστεί (24.11.2015), όχι μόνο τεκμηρίωνε ότι “ο σκληρός πυρήνας των οικονομικών των Δήμων αποδομείται, με αιφνίδια ανατροπή ιστορικών αυτοδιοικητικών δεδομένων” αλλά έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου, ήδη από τότε, για το ν.4531/2015 ότι “η θεσμική ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δύσκολα θα επιτευχθεί με νομοθετικές ασυναρτησίες και μπαλώματα”.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η ίδια η Κυβέρνηση τώρα περιγράφει το “χρονοβόρο χαρακτήρα των διαδικασιών … όπως αυτές ορίζονται στο αρ.3 του ν.4351/2015”, δηλαδή των διαδικασιών που αυτή ψήφισε, αναγράφοντας στην Αιτιολογική Έκθεση :
« (...) Με την περίπτ. β’ της παρ.1 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ.1 του αρ.4 του ν.4351/2015, προκειμένου να παραταθεί η οριζόμενη στην εν λόγω διάταξη προθεσμία της 31ης Ιανουαρίου 2019 για την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών έως τις 31-12-2021, λόγω του χρονοβόρου χαρακτήρα των διαδικασιών ανάθεσης, εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.4351/2015, καθώς τα εν λόγω σχέδια δεν έχουν έως σήμερα προκηρυχθεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας και απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 2 ετών μέχρι την εκπόνησή τους (...)”.

Δείτε κατωτέρω τα αποσπάσματα της Τροπολογίας (που κατά τα λοιπά αφορά και άλλα ζητήματα) ειδικά με τις μεταβολές στο νόμο του 2015 για τα βοσκοτόπια: