Τετ, 03 Ιουν 2020
Αρχική  > Νομαρχίες  > Ε.Ν.Α.Ε

Συνάντηση Δ.Σ ΕΝΑΕ με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

7/1/2010
Συνάντηση με την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα. Αικατερίνη Μπατζελή θα έχει το Δ.Σ της ΕΝΑΕ, τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 18.00, προκειμένου να συζητηθούν θέματα ευθύνης και αρμοδιότητας του Υπουργείου της. Ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ κ. Δημήτρης Δράκος απέστειλε υπόμνημα στην κα. Μπατζελή με τις θεματικές ενότητες της συζήτησης.


1. Αρμοδιότητες και Διοικητική μεταρρύθμιση
Θέματα τα οποία σχετίζονται με την επί θύραις Διοικητική Μεταρρύθμιση και αφορούν αρμοδιότητες της υπό σύστασης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, πάνω σε ζητήματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Αρμοδιότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανήκουν είτε στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είτε στην αποκεντρωμένη Περιφέρεια (Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών όλης της χώρας), ή σε αποκεντρωμένες δομές, οι οποίες αναφέρονται απευθείας ή εποπτεύονται από το Υπουργείο σας.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βαίνει προς επαναδιαμόρφωση-τροποποίηση (ΟΠΑΑΧ, τοπικά προγράμματα LEADER, Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα του ΥΠ.Α.Α.&Τ, Επενδύσεις στον μεταποιητικό τομέα, γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα, κ.α).

3. Αγροτική πολιτική και Ε.Ε.
Zητήματα που αφορούν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική στις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς των αγροτικών προϊόντων, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Αγροτική οικονομία- Εισόδημα παραγωγού
Θέματα που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση στην αγροτική οικονομία, το εισόδημα του παραγωγού, την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων και την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.

5. Έλεγχοι τροφίμων
Θέματα που αφορούν τους ελέγχους για την ασφάλεια και την ποιότητα τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης και το θεσμικό ρόλο του ΕΦΕΤ, ως κατ΄ εξοχήν αρμοδίου φορέα.