Πεμ, 20 Ιουν 2024
Αρχική  > Πολιτική - Οικονομία - Διεθνή

Τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα των 30.333 προσλήψεων Κοινωφελούς – Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

26/9/2018

Αναρτήθηκαν χθες, 25 Σεπτεμβρίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων στο Πρόγραμμα “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας” για 30.333 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων στο πλαίσιο του ανωτέρου Προγράμματος.

 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η κατάρτιση των Πινάκων πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένο, διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ  Ν. 8/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

- Από το Μητρώο τους μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους,

-Από τους Πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.

 

Οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί για τοποθέτηση ως επιτυχόντες καλούνται, εντός προθεσμίας ΠΕΝΤΕ (5)ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών από την ενημέρωσή τους, να προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προκειμένου να παραλάβουν συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα των 30.333 προσλήψεων Κοινωφελούς – Τι πρέπει να προσέξουν οι επιτυχόντες

 

Φορείς.

 

Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΘΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ των 30 εργάσιμων ημερών, οι επιτυχόντες ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙαπό τον Οριστικό Πίνακα.

 

Επιπλέον, η Ανακοίνωση διευκρινίζει πως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα :

 

-Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

-Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Α') 

-Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Αρχείο Β')

-Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων