Πεμ, 13 Ιουν 2024
Αρχική  > Δήμοι

Πρόσκληση 30.333 προσλήψεων σε ΟΤΑ: Πως να υποβάλετε Αίτηση – Tα κριτήρια &η διαδικασία επιλογής

2/8/2018

Εκδόθηκε χθες, 1η/8/2018 , από τον ΟΑΕΔ η Πρόσκληση για 30.333 οκτάμηνες προσλήψεις στο πλαίσιο της Δράσης“Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας”.

Η Πρόσκληση ήρθε σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που είχε προδιαγράψει όλες τις παραμέτρους υλοποίησης της Δράσης και σας είχε αναλυτικά παρουσιάσει ο AIRETOS 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή Αιτήσεων ξεκίνησε χθες στις 14:00 και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου και ώρα 12η μεσημβρινή.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ΜΙΑ  μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα και μέχρι ΤΡΕΙΣ Επιβλέποντες Φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων.

 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ

Οι επιβλέποντες Φορείς –Δήμοι, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας- και όλες οι διατιθέμενες θέσεις ανά ειδικότητα, περιλαμβάνονται στο ΠαράρτημαΙ της Πρόσκλησης, που μπορείτε να δείτε στο τέλος του παρόντος.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους

-  άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

-  εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ

-  εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει σχετικές λεπτομέρειες, για παράδειγμα ποιος θεωρείται κρίσιμος χρόνος συνδρομής κριτηρίων, επεξήγηση εννοιών και πρακτικά παραδείγματα.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης :

- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

-  Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης , με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

-  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

-  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

-  Ηλικία.

-  Αριθμός ανήλικων τέκνων.

-  Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

-  Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

-  Ωφελούμενοι που δεν είχαν  τοποθετηθεί σε  ολοκληρωμένες  ή υπό υλοποίηση δράσεις  “Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δημόσιες Προσκλήσεις No 2/2015, 4/2015 , 5/2015 , Νο 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 9/2017 ,16/2017) και της Δράσης “Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας” (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2018).

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Αναλυτικές πληροφορίες για τα μόρια, τον τρόπο υπολογισμού κλπ περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

 

Ακολουθούν όλα τα έγγραφα για τις 30.333 οκτάμηνες προσλήψεις:

- Δημόσια Πρόσκληση

- Παράρτημα Ι

- Παράρτημα ΙΙ

- Παράρτημα ΙΙΙ